20 Haziran 2019 Perşembe 09:58:15
» DOĞU AKDENİZ VE TÜRKİYE

DOĞU AKDENİZ VE TÜRKİYE - Ahmet Kılıçaslan AYTAR

Paylas
DOĞU AKDENİZ VE TÜRKİYE
- 13 Haziran 2018, Çarşamba 17:23:53
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
 
 
 
Tarihi süreçte önce Aristoteles, ​ İnsan'ı "bilme", "eylemde bulunma" ve "yaratma"  etkinliği gibi üç temel faaliyetiyle tanımladı.
O gün bugün "Akıl ve Aklıbaşındalık" insanlık için temel şart kabul ediliyor.
İnsan'ın bilgiyi elde etmek için düşünce erdemini işlete işlete geldiği bu tarihî serüveninde;
İnsanlık "İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi"nde belirtilen geri alınamaz kazanımlarından tümüyle yararlanmayı sağlayan ahlâki ve kültürel koşullar için ortaklaşıyor...
Bu bağlamda çağdaş ülkeler işleyişlerinde sınırsız uygarlık için oluşturdukları sistematiklerle vicdan ve düşünce özgürlüklerini amaçlayan özgür insanlar yetiştirmeyi planlıyor.
Ama Din'in toplumsal davranışı ve sosyal düzeni belirleyen bir sistematik olmasına izin verilmiyor.
 
*
Bu gerçekliğe rağmen  neoliberal emperyalizm R.T.Erdoğan ile Müslüman Kardeşler Örgütü ve benzerleriyle işbirliği yaparak giriştiği, 
Doğu Akdeniz'de Arap ülkeleri sınırlarının İslamcı Osmanlı'ya çekileceği konseptinin hayata geçirilmesi öngörürüsüyle,
Türkiye ve Arap ülkeleriyle siyasi ve ekonomik usullerle kurduğu net bağımlılıklar, ortaklaşa denetim süreçleri ve vekalet savaşlarından;
Maksimum kâr çıkarılamamış, güvenlik, istikrar ve refah sağlanamamıştır...
Neticede bugün Doğu Akdeniz; jeostratejik, ekonomik ve diplomatik etkileriyle 20. yüzyılın başlarında oynadığı acımasız rolü yeniden yüklenmiş bulunuyor.... 
 
*
Bilhassa hidrokarbon enerji tekeline alternatif Nil Delta Havzası ve Levant Havzası büyük potansiyeliyle enerji kaynakları için bir geçiş sürecini zorunlu kılıyor.
Ama bu sırada siyasi ve ekonomik dalgalanmalar bölgede her ülkeyi az ya da çok etkiliyor.
Bölge ülkelerindeki iç savaşlar ya da iç sıkıntılar bir şiddet döngüsü yaratıyor.
Dış müdahalelere ya da uluslararası hukuka dayanan hoşnutsuzluklara son vermek neredeyse imkansızdır. 
Bölge büyük güçler arasında bu kadar derin bir rekabet dönemine tanık olmamıştır.
Bölge ülkeleri ise sosyo-politik beklentileriyle ilgili bir belirsizlik ve kasvet dönemindedir.
 
Enerji Havzaları  Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs, Mısır ve İsrail'e  fırsatlar yaratıyor ama aynı zamanda  zorlukları ve tehlikeleri beraberinde getiriyor.
ABD, Rusya ve Çin büyük güçler olarak çıkarları doğrultusunda bölgenin sosyopolitik yörüngesini belirliyor.
Türkiye, İsrail, Mısır, Kıbrıs ve Yunanistan bölgesel aktörlerdir;
Bunlar normatif ittifak düzenlemelerinin ötesinde devletler arasında sağlam bağlar kurabiliyor ve büyük güçlerin güç maksimizasyonuna destek oluyor. 
Büyük güçlerin pençelerini keskinleştirdikleri Suriye ve Libya'da ise iç savaş devam ediyor... 
 
*
Özellikle Türkiye'de Aristoteles​'in ​ "Akıl ve Aklıbaşındalık"​ kriterlerine uymayan Erdoğan​'ın​,
Güce dönük ve zorlayıcı diplomasiye dayanan taktik anlayışından tutarlı bir stratejiyi ayırt etmek her geçen gün daha zorlaşıyor.​​
B​u yüzden Türkiye, Doğu Akdeniz'deki  müttefikler​i,​ ortaklar​ı​ ve komşularıyla birtakım zorluklarla karşı karşıyadır.
Suriye'deki müdahalesinin kolay bir çıkışı yok​tur​ ve Kürt sorunu daha da karmaşıklaş​ıyor.
Rusya Karadeniz'de ve başka yerlerde Türkiye'yi sıkıyor​.
​ABD, İsrail ve Avrupa Birliği ile ilişkiler ​giderek zayıflıyor.​
Yunanistan​ ile Ege ihtilafları kontrolden çıkma olasılığını koru​yor.
 
​*​
Nitekim Kıbrıs- Yunanistan- İsrail ve Mısır 8 Mayıs'ta Lefkoşa'da gerçekleştirdikleri Enerji Zirvesi bu ülkelerin;
Şu anda, askeri düzeyde işbirliğini vurgulamadıkları,
Ancak Kamu güvenliği, sinemacılıkta ortak yapımlar, deniz kirliliği, telekomünikasyon ve veri dolaşım maliyetlerinin azaltılması gibi alanlarda  işbirliğini derinleştirmede kararlı olduğunu açıkça ortaya koymuştur.
 
*
​Bu ülkeler arasındaki Zirve'nin ana konusu "​Enerji"dir.
​Doğu Akdeniz'den Yunanistan ve Avrupa güzergahında bir boru hattı​nın​,​ ​İsrail'i Türkiye'ye bağlayan bir boru hattından daha pahalıya mal olaca​ğı​,
​A​ncak​ Türkiye'nin tutumu nedeniyle​ Doğu Akdeniz'de güvenliği artıraca​ğı​ konuşuluyor.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki  sorunları temelinde Lefkoşa toplantısının ardından ​Kuzey ​Kıbrıs Türk lideri Mustafa Akıncı​'nın​,
Doğu Akdeniz'den Yunanistan ve Avrupa güzergahında bir boru hattı​nın barışa giden bir yol olarak işlev göremeyeceğini ve gaz kaynaklarının Levanten Havzasından Türkiye'ye Avrupa'ya taşınmasını savunduğunu söyle​mesine yol açması dikkate değerdir. 
Bun​un gibi yorumlar, Ankara'nın Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında gelişen işbirliğine olan ilgisizliğini gösteriyor.
​Çünkü ​Doğu Akdeniz'de demokratik bir bloğun oluşturulması, Türkiye​'de​ Erdoğan'ın ​ İslamcı Osmanlı özlemlerine hizmet etm​iyor...​
 
​*​
Nitekim Aralık 2017' de ​Erdoğan'ın, Yunanistan​ liderleriyle yaptığı görüşmelerden sonra 1923 Lozan Anlaşması'nın yeniden açılması konusundaki tutumu güçlen​miştir. 
Teklif, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Ege Denizi ekonomik alanında varolan,
Karasuları ve kıta sahanlığı ile ilgili sınırlandırmaları kapsayan deniz yetki alanlarının belirlenmesi,
Belli coğrafi formasyonların hukuki statüsü, 
Doğu Akdeniz'de ve Ege'deki statükoyu belirleyen anlaşma hükümleri çerçevesinde bu formasyonlar üzerindeki egemenlik aidiyetinin belirlenmesi sorunlarını yükseltmiş, 
Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki beklentileri​nin​ ötesinde, Suriye ve Irak'ta​ yürüttüğü askeri operasyonlar​ bağlamında olası ​bir yayılmacılık olarak algılanabilecek​ istikrarsızlaştırıcı​ ve çok  ​t​ehlikeli yeni bir unsur​ haline gelmiştir. 
 
*​
​Halbuki ​​Lozan'ın türev​ bir​ işlevi​​ de​ Türkiye'nin komşu ülkelerle sınırlarını belirlemektir.
Daha spesifik olarak Lozan'ı tekrar açmak kıta sahanlığına​ ya da orada bulunabilecek herhangi bir hidrokarbon varlığına​ da​ cevap verm​iyor.​ 
Ancak taraflar arasında  adaların, adacıkların ve açıkça isimlendirilmeyen kayalık mostraların durumu anlaşmanın müzakere tutanağı​nda desteklenm​ediği​ için muğlaklığa yol açıyor.
Bu noktada Türkiye'nin sınırlarını doğrulamak için tasarlanan bir anlaşmayı yeniden açmak, Ankara için riskli bir öneridir;
Çünkü komşuların kendi talepleri de olabilir, tüm sınırlar ve azınlık hakları yeniden açılabilir!
 
*
Şimdi Türkiye ve Suriye arasında çok büyük bir sorun yaşanıyor.
Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan, Türkiye'yi kendi Münhasır Ekonomik Bölge'sini ortaya çıkarmak, bunun komplikasyonlarını öngörememek ve tezini yasal yollarla savunmamakla itham ediyor. 
Türkiye de Kuzey Kıbrıs ile birlikte  Münhasır Ekonomik Bölge'sini Rum Kesiminin tek taraflı olarak sınırlamaya hazırlandığını iddia ediyor.
 
*
Erdoğan bu durumu geçmişe doğru iterek bölgesel istikrarı yönlendirmeye çalışıyor. 
​Ama e​gemenlik ve toprak bütünlüğü üzerindeki duygusal enerji ne olursa olsun ​Erdoğan'ın statükoyu değiştirme girişimlerine rasyonel bir Yunan​istan​ tepkisi ​oluşuyor. 
​Türkiye ve Yunanistan​, Doğu Akdeniz'de Ege araştırması konusunda fiili bir moratoryum kurmuşlardır,
​A​ncak zaman zaman politikacıların kamuoyu açıklamaları, liderlerin kriz yönetimi becerilerini test e​ttiği​ bir veya iki tarafça bir saldırganlık yarat​ıl​mış​ bulunuyor...​
 
*
​​Doğu Akdeniz'de hidrokarbon enerji tekeline alternatif Nil Delta Havzası ve Levant Havzası büyük potansiyelinin,
Enerji kaynakları için bir geçiş sürecini zorunlu kıldığı şu aşamada;
Türkiye'nin 24 Haziran seçimlerden Erdoğan'ın temsil ettiği etnik ve dini milliyetçilik ve popülist politikalardan arınarak çıkması gerekiyor.
Çünkü mevcut durum meseleleri çözmek için diplomatik alanlara umutsuzluk getiriyor.
İronik olarak da Yunanistan ve Türkiye paylaşamadıkları hidrokarbon kaynaklarının tadını çıkarıyor...
 
 
14. 6. 2018

E-Posta ile gönderilen veya direk Web sitesine yayınlanması için gönderilen yazıların fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal/siyasal içerikli paylaşımlar TC Anayasasının;
MADDE 25: "Düşünce ve Kanaat Hürriyeti";
MADDE 26: "Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti"
kapsamında Web sitemizde yapılmıştır.
Kişisel veya kurumsal Demokratik düşünce ve kanaatlerimiz engellenmesi ve/veya şiddet/baskı altına alınması, bu nedenle
"Yazar olan biz Hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısı ile olası her türlü anti-demokratik yasal girişimi",
TC Anayasası, AİHM ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz…

OKUYUCU YORUMLARI

UYARI:Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.(Yorum Yapanın Taahütü)Yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Ad Soyad
E-Posta
Güvenlik Kodu: Guvenlik
Yorum
MANŞETTEKİLER
Copyright ©2010 - Tüm hakları saklıdır.
PHP Haber Sitesi Türkiye Tasarım
Rogg&Nok Haber- Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Ve kaynak gösterilmeden Alıntı Yapılamaz. Yayınlanan Tüm Haber Ve Açıklamalar İlk Kaynaktan Ulaştırılan Açıklamalardır. Sitemiz Bu Açıklamalara Ekleme Veya Müdahelede Bulunmadan Yayınlar. Yorum,Makale, Sizden Gelenler Bölümündeki Yazılardan Yazanlar Sorumludur. Harici Bilgiler Ayrı Bir Sayfada Açılır. Rogg&Nok Haber Bu Linkler Ve İçeriklerinden Sorumlu Değildir.Her Türlü Haber Ve İletişim İçin roggnok@gmail.com Adresini kullanabilirsiniz. Sitemizden Daha İyi Yararlanabilmek için Gizlilik İlekeleri Ve Yayın Prensiplerimzi Okuyunuz. En İyi İnt Exp 8+ 1024x768 Görüntülenir