17 Kasım 2018 Cumartesi 22:49:23
» Bilimsel Yayınlar Yönünden Türkiye

Bilimsel Yayınlar Yönünden Türkiye - Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ

Paylas
Bilimsel Yayınlar Yönünden Türkiye
http://www.bagimsizozgurmedya.com/turkhaber.html
- 30 Haziran 2018, Cumartesi 11:29:54
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
 
Bilimsel Yayınlar Yönünden
 
Türkiye’nin
 
Dünyadaki
 
Yeri
 
Ve
 
İran,
 
Güney Kore
 
Karşılaştırması
 
 
Dünyadaki bilimsel araştırmalardan çıkarılan yayınların neresindeyiz dediğimizde somut veriler üzerinden yerimiz 2005 yılından bu yana çok değişmediği görülüyor. Scientific Journal Rankings (SJR) (http://www.scimagojr.com/countryrank.php?year=2017) verilerine göre Türkiye Dünya sıralamasında 18-20. sıra aralığında bulunmaktadır. Bu arada Dünyada her gün, hakemli dergilerde 6.800 makale yayımlanıyor. Türkiye adresli yayınların sayısı göreceli olarak artıyor ancak dünya devletleri arasındaki oranı ve yeri çok az ilerliyor.
 
 
Türkiye 1996 yılında 27. sıradan 20 yıllık aradan sonra 2016 yılında 17. Sıraya, 2017 yılında ise 19. sırada ve ortalama üzerinden de 20. sıraya yer alırken İran aynı dönemde 53. sıradan 16. sıraya ve ortalamada ise 22. sırada yer almaktadır (Tablo 1). Kore ise bu süre zarfında 20. Sıralardan 12-13 bandına ilerlemişlerdir. Yüzak (2018, HBT sayı 110, 4 Mayıs 2018) tarafından yayınlana “Dünyada Bilim Nerede” başlıklı raporda 2006-2016 yılları arasında dünya bilimsel ve Mühendislik alanlarındaki makalelerdeki, değişimlerde İran’ın 15 sırada ve Türkiye’nin 16. sıralamada yer aldığı görülmektedir. Beklenildiği gibi İran daha çok mühendislik alanlarında son yıllarda önemli çalışmalar yamaya yönelmiştir. Ayrıca yurt dışına giden öğrencilerinde çoğunlukla mühendislik ve tıp okuduğunu uzun zamandır gözlemekteyiz.
 
Tablo 1’da da görüldüğü üzere Göstergeler İran’ın son yıllarda yaptığı ataklar ile belirli alanlarda önemli gelişme kaydederek Türkiye’nin Önüne geçmiştir. İran’ın geçirdiği 1979 devrimi ve onu izleyen yıllarda Irak ile yaşadığı savaş koşulları dikkatle alındığında son yılarda toparlandığı görülüyor. Burada İran bizi neden geçti değil tamamen ülkemizdeki bilimsel gelişmelerin durumunu belirlemek ve bizim ile benzer ekonomilere sahip ülkeler ile kıyaslamak için bu örnek verilmiştir.
 
 
Tablo 1. Türkiye, İran ve Güney Kore’nin 1996 -2017 yılları arasındaki bilimsel makale üretiminde Dünya sıralamasındaki yerleri.
 
 
Yıllar
Türkiye
İran
G. Kore
1996
27
53
20
2000
25
48
15
2005
20
34
13
2010
18
21
12
2013
19
18
12
2016
17
16
12
2017
19
16
13
1996-2016
20
22
12
 
 
Tablo 2’de her üç ülkenin belirli bilim disiplinleri içindeki yerlerinin dünyadaki yeri karşılatıldığında ise İran ve G. Kore'nin Türkiye’nin önünde olduğu görülüyor. 2017 yılı verilerine göre Tablo 2’de de görüldüğü gibi Türkiye temel bilimler, tarım ve yer bilimlerinde 20. sıranın üzerinde yer alıyordu ve bir tek veterinerlik alanında 14. sırada ve Tıp alanında da 16 sırada yer almaktadır. Genel olarak 19. sırada yer almaktayız. Temel bilimlerde, G. Kore dünyadaki ilk 10 ülke arasında yer alırken,  İran ilk 11-17 ülke sıralamasında ve Türkiye ise ilk 18-23 ülke sıralamasında yer almaktadır.
Uygulamalı bilimler olan tarım, veterinerlik ve tıp bilimlerinde Tıp biliminde Iranın önünde ancak diğer alanlarda İran ve G. Kore ile benzer sıralamalarda yer almaktadırlar. Mühendislik alanlarında G Kore açık ara önde ve İran Türkiye’nin çok önünde yer almaktadır. Özellikle kimya mühendisliği ve malzeme bilimi ki günümüzün en çok çalışılan alanlarda Türkiye G. Kore ve İran’ın çok gerisinde yer almaktadır. Disiplinler arası bilimsel çalışmalarda Türkiye İran’ın gerisinde yer almaktadır.
 
 
Sosyal Bilimlerde ise G. Kore Türkiye’den önce ancak İran Türkiye’nin en çok gerisinde yer almaktadır.
SJR verilerinde Türkiye G. Kore ve İran ile bilimsel yayınlar yönünden kıyaslandığında Türkiye G Kore’nin ve İran’ın gerisinde kaldığı görülmektedir. Türkiye tıp alanındaki yayınlarda yıllar itibarı ile artış gösterdiği görülüyor. Temel bilimler, mühendislik ve tarım biliminde halen bir yerimiz var ancak bazı alanlarda çok gerilerde izlemekteyiz.
 
 
Son yıllarda en azında kendi çalışma alanım olan tarım bilimlerinde çok sayıda İranlı öğrencinin yurt dışında çok iyi doktoralar yaptığını ve yayınlar çıkardığını okuyoruz. Türkiye gelen İranlı öğrencilerin farkındalıkları, sorumluluk bilinci ve çalışma disiplini de gözlerden kaçmıyor. Ayrıca mühendislik ve teknoloji alanında da önemli araştırmalar yaptığını biliyoruz. Güney Kore çok istikrarlı bir şekilde kendi yerini korumakla birlikte bilimsel makalelere yapılan atıflarda da önemli bir yerde duruyor.
 
 
Tablo 2. Türkiye, İran ve Güney Kore’nin 2017 yıl verileri üzerinden temel bilimler ve sağlık alanında dünya sıralamasındaki yerleri.
 
Bilim Alanları
Alt Bilim Alanlar
Türkiye
İran
G. Kore
Temel Bilimler
Fizik-Astronomi
21
13
10
 
Kimya
20
11
9
 
Biyokimya, Genetik ve Moleküler Biyoloji
23
17
10
 
Matematik
18
16
25
Uygulamalı
Tarım ve biyoloji bilimleri
28
20
14
Bilimler
Tarım ve Bitki Bilimi
19
11
15
 
Hayvan yetiştiriciliği
16
13
17
 
Veterinerlik
14
16
15
 
Tıp
16
17
13
Mühendislik Bilimi
Mühendislik
19
12
7
 
Bilgisayar Bilimleri
20
18
9
 
Materyal Bilimi
19
11
7
 
Kimya Mühendisliği
19
8
5
 
Enerji
22
12
8
 
Yer Bilimleri (jeoloji)
18
16
25
 
Çevre Bilimi
23
17
13
Disiplinler Arası Bilim
Disiplerarası bilim
36
29
6
 
Nörobilim
21
19
14
Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler
19
32
15
 
Ekonomi-Ekonometri ve Finans
25
35
13
 
Sanat ve İnsan Bilimler,
25
36
23
 
Genelde Bütün Alanlarda
19
16
13
 
 
Türkiye’nin 1990’lı yıların başından itibaren ciddi bir yayın üretimine geçtiği ve 2010 yılına kadar yüksek bir eğim ile artış sağladığı ancak daha sonraları bu artışın düştüğü görülüyor.
 
 
Bir diğer sorunda atıf almayan yayınlarımızın sayısında yılar içinde artma göstermesidir. Tablo 3 ve JSR verilerine göre (http://www.scimagojr.com/countryrank.php) Türkiye’deki bilimsel makalelerin kalitelerinde geriye doğu bir gidişatı gösteriyor. Bir diğer ifade ile 1996 yılında yapılan 5650 yayından 194 tanesi hiç atıf almaz iken 2016 yılında yapılmış olan 44173 yayından 3916 yayın atıf almamış. Oransal olarak da yayınların atıf almama durumu yılar itibarı ile artma eğilimi göstermektedir. 1996 yılında yapılan yayınların % 3.4 atıf almaz iken, 2016 yılında yapılan yayınların % 9 hiç atıf almamış görülüyor.  Bu durum Türkiye’deki yayınların kalitesi ve yayınların dünya araştırıcıları tarafından dikkate alına bilirliği bakımından üzerinde çalışılması gereken bir konudur. Türkiye 1996 yılından 2016 yılına kadarki sürede her ne kadar bilimsel makale sayılarını artırmış olsa da makalelere yapılan atıfların sayısında ciddi bir düşüş görülmektedir. 1996 yılında yayın başına ortalama 12.4 atıf alırken 2016 yılında 0.64 atıf alınmıştır. Yayın başına azalma 2010 yılından sonra ciddi düşüşe gerçekleşmiş ve 2016 yılı verileri ile nerdeyse Türkiye adresli yayınlara atıf yapılmamıştır. Bu durumun zaman içerisinde değişeceği beklenebilir ancak yine de kaliteli yayınlar kısa sürede atıf alabilmektedirler.
 
 
 
Tablo 3. Türkiye’de 1996-2016 yılları arasında yayınlana bilimsel makaleler, makalelere yapılan atıflar ve makale başına yapılan atıflar.
 
 
 
 
Yıllar
Dünyadaki Sıralama
Yıllık yayın sayısı
Atıf yapılan yayın sayıları
Atıf yapılmayan yayın sayıları ve yüzdeler
Atıflar
Kendi yayınlarına yapılan atıflar
Yayın başına atıf
1996
27
5650
5456
194 (%3,4)
69853
18875
12,36
 
2000
25
8044
7608
436 (%5.4)
142963
33798
17,77
 
2005
20
20576
19551
1025 (%5.0)
325787
72332
15,83
 
2010
18
32837
31027
1810 (%5.6)
291837
71148
8,89
 
2013
19
39605
36413
3192 (%8.1)
195895
49953
4,95
 
2016
17
44173
40257
3916 (%8.9)
28069
7312
0,64
 
1996-2016
20
485366
453565
31801(%6.7)
4414662
1039323
9,1
 
                       
 
Tablo 4’de 1996-2016 yılları arasındaki 20 yıllık dönemin Türkiye’nin de içinde bulunduğu dünyada en çok yayın yapan ilk 32 ülkelerin yayın sayıları atıfları ve atıf başına düşen yayınları araştırıldı. Dünyadaki toplam yayın sayıları üzerinden ortalama olarak Türkiye’nin yeri 20 sırada ve İran 22 sırada ve G. Kore 12 sırada, yer almaktadır. Son on yılda G. Kore dünyadaki yerini korurken, Türkiye ve İran iki basamak gerilemiş görülüyorlar. Bu arada gelişmiş ülkelerin yerlerini korudukları ancak İran gibi ülkelerin büyük sıçramalar yaptıkları görülüyor.
 
 
2016 yılı verileri itibarı ile ABD açık ara önde bunu Çin, İngiltere, Almanya ve Japonya izlemektedir. Avrupa’nın gelişmiş ve düşük nüfuslu ülkelerinin bilimsel yayın sayıları Türkiye kıyasla sayıca az, ancak makalelerin almış olduğu atıf durumu ve H indeksleri çok yüksek olduğu görülüyor. Tablo 4’de görüleceği gibi Rusya ve İran’ın ardından en düşük yayın başına atıf alan yayınlar ülkemizde yapılmaktadır. Rusya bilim ve teknoloji alanında ileri olmasına rağmen bilimsel makale üretimi bakımından 13 sırada yer almaktadır. Muhtemeldir ki bazı yayınları kendi dillerinde yapmaktalar.
 
 
Dünyanın diğer ülkelerinde yapılan yayın sayıları Türkiye’den yayınlanan makale sayılarından daha düşükte olsa, alına atıf sayıları ve H indeksleri daha yüksek görülmektedir.
 
 
Tablo 4. 1996-2017 yılları arasında değişik ülkelerin toplam bilimsel makale sayıları, atıf sayıları yayın başına ortalama atıf sayışları.
 
Sıralama 
Ülkeler
Toplam Yayın sayıları
Atıf alacak yayınlar
Atıf sayıları
Kendine atıf
Yayın başına atıf
H indeksi
1
ABD
11036243
9875662
267612868
122087837
24,25
2077
 
2
Çin
5133924
5052579
39244368
21831514
7,64
712
 
3
UK
3150874
2705067
68803194
15755046
21,84
1281
 
4
Almanya
2790169
2590028
54834760
13548169
19,65
1131
 
5
Japonya
2539441
2437565
39049963
10407744
15,38
920
 
6
Fransa
1967157
1837639
37865266
8085273
19,25
1023
 
7
Kanada
1594391
1446619
34945308
6216383
21,92
1033
 
8
İtalya
1583746
1451214
28548485
6597300
18,03
898
 
9
Hindistan
1472192
1379217
12637866
4329674
8,58
521
 
10
İspanya
1256556
1156724
20661273
4705368
16,44
775
 
11
Avustralya
1226552
1093833
23347703
4866812
19,04
848
 
12
Güney Kore
1004042
973360
12299582
2501499
12,25
576
 
13
Rusya
956025
936928
6758715
2144568
7,07
503
 
14
Hollanda
886135
806509
22670416
3483031
25,58
893
 
15
Brezilya
834526
794371
8714980
2887006
10,44
489
 
16
İsviçre
650079
598455
17229374
2208073
26,5
866
 
17
Tavan
614487
593852
7746794
1530538
12,61
437
 
18
İsveç
600233
557344
14593911
2136863
24,31
778
 
19
Polonya
580205
558878
5763359
1465411
9,93
479
 
20
Türkiye
531899
496582
5048456
1164227
9,49
368
 
21
Belçika
485937
448557
10725773
1418742
22,07
702
 
22
İran
448079
434656
3369979
1232563
7,52
257
 
23
Avusturya
355418
326297
8873574
1206436
24,97
662
 
24
Danimarka
354524
326433
6998066
892664
19,74
577
 
25
İsrail
346372
319737
7806952
1004710
22,54
624
 
26
Finlandiya
305791
286738
6717452
983229
21,97
571
 
27
Yunanistan
292956
282474
3163668
704584
10,8
396
 
28
Çekoslovakya
290718
266402
4512105
677290
15,52
434
 
29
Meksika
284868
269516
3261821
645436
11,45
378
 
30
Norveç
281530
254884
5617199
835879
19,95
526
 
31
Polonya
270634
251622
3832603
700532
14,16
416
 
32
Singapur
265452
246176
4786877
557083
18,03
492
 
                             
 
 
Sonuç olarak günümüzde gelişmişliğin temel dayanağı bilim ve teknolojini üretimine dayanmaktadır. Bilim ve teknoloji üreten ülkelerin başarısı da eğim-bilime, yaratıcı teknolojiye verdikleri önem ve bu iş için harcana paraya dayanmaktadır. Kore’nin GSMH içinde bilim ve AR-Ge’ye harcadığı bütçe %3’ün üzerinde.
 
İran bu konuda son yıllarda ciddi kaynak ayırmaktadır. Türkiye son 15 yılda  % 1’in altında bir GSMH bütçesi araştırmaya destek
 
sağlamaktadır. Doğal olarak bilimsel araştırmaya ayrılan bütçeler ve önemle bilimsel yayın sayıları ve kalitesi arasında da göreceli bir ilişki bulunmaktadır.
 
 
Bu bağlamda son yıllarda Türkiye adresli bilimsel makale sayılarının artığı ancak kalitenin ise hızla düştüğü görülmektedir. Aslında konunun YÖK ve Üniversiteler bazında bütün olarak ele alınmasında yarar var.
 
 
Son 20 yıllık genel bir değerlendirme yapıldığında Türkiye üniversitelerinde bilim yapma potansiyeli akademisyen başına yapılan yayın sayıları, alanlara göre yayınların dağılımı ve bunların ülkemiz bilimine ve üniversitelerine katkılarının sorgulanır nitelikte olduğu anlaşılıyor.
 
 
Özellikle 2010 yılı sonrası yayınlanan bilimsel makalelerin niteliği ve uluslararası düzeyde kabul görme durumu gittikçe azalma eğilimindedir. 
 
 
Mevcut göstergeler sayısal olarak büyüdüğümüzü, ancak kalite olarak gerilediğimizi göstermektedir. Bu veriler ışığında bilim ve yayın politikamızın yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.  Ayrıca son üç yıldır uygulanan akademik performansın da önümüzdeki yıllarda Türkiye adresli yayınların daha düşük etki faktörlü derilerde daha düşük atıf alma durumu ile karşı karşıya kalacağı endişesi oluşmaya başladı.
 
 
Performans kriterlerini yerine getirmek için son yıllarda artan uluslararası ancak yerelde düzenlenen kongreler ve buralarda sunulan verilerin daha düşük etki faktörüne sahip dergilerde yayın yapılması girişimleri Türkiye kökenli bilimsel yayınların netliğine ciddi zarar vereceğe benziyor.
 
 
Hepsinden önemlisi akademik yükseltmelerde ölçü olarak dikkate alınan makale sayılarının artık kalite yönünden de dikkate alınmasını zorunlu kılıyor. 
 
 
 
Adana
 
Prof. Dr. İbrahim Ortaş
 
Çukurova Üniversitesi
 

E-Posta ile gönderilen veya direk Web sitesine yayınlanması için gönderilen yazıların fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal/siyasal içerikli paylaşımlar TC Anayasasının;
MADDE 25: "Düşünce ve Kanaat Hürriyeti";
MADDE 26: "Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti"
kapsamında Web sitemizde yapılmıştır.
Kişisel veya kurumsal Demokratik düşünce ve kanaatlerimiz engellenmesi ve/veya şiddet/baskı altına alınması, bu nedenle
"Yazar olan biz Hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısı ile olası her türlü anti-demokratik yasal girişimi",
TC Anayasası, AİHM ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz…

OKUYUCU YORUMLARI

UYARI:Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.(Yorum Yapanın Taahütü)Yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Ad Soyad
E-Posta
Güvenlik Kodu: Guvenlik
Yorum
Copyright ©2010 - Tüm hakları saklıdır.
PHP Haber Sitesi Türkiye Tasarım
Rogg&Nok Haber- Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Ve kaynak gösterilmeden Alıntı Yapılamaz. Yayınlanan Tüm Haber Ve Açıklamalar İlk Kaynaktan Ulaştırılan Açıklamalardır. Sitemiz Bu Açıklamalara Ekleme Veya Müdahelede Bulunmadan Yayınlar. Yorum,Makale, Sizden Gelenler Bölümündeki Yazılardan Yazanlar Sorumludur. Harici Bilgiler Ayrı Bir Sayfada Açılır. Rogg&Nok Haber Bu Linkler Ve İçeriklerinden Sorumlu Değildir.Her Türlü Haber Ve İletişim İçin roggnok@gmail.com Adresini kullanabilirsiniz. Sitemizden Daha İyi Yararlanabilmek için Gizlilik İlekeleri Ve Yayın Prensiplerimzi Okuyunuz. En İyi İnt Exp 8+ 1024x768 Görüntülenir