16 Aralık 2018 Pazar 10:45:44
» -1- 2004-2018 YILLARINDA SU/ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME...

-1- 2004-2018 YILLARINDA SU/ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME...

...
Paylas
http://www.bagimsizozgurmedya.com
-1- 2004-2018 YILLARINDA SU/ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME...
http://www.bagimsizozgurmedya.com/turkhaber.html
Türkiye - 14 Nisan 2018, Cumartesi 00:43:41
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

...

Halkın temel tüketim maddelerinden olan ve yaşamsal önem taşıyan  su/elektrik ve doğalgazda:

 

 2004-2018 yılları arasından dağıtıcı kuruluşlar tarafından uygulanmış perakende satış fiyatları, fiyatı oluşturan unsurlar, fiyat artışları,  bu artışlar sırasında izlenen yöntemler, fiyatların ABD Doları/ TÜFE  ile karşılaştırılması işlemleri; Ankara ilindeki satışlar baz alınarak; dağıtıcı kuruluşlar tarafından adıma düzenlenmiş ve halen muhafaza edilen fatura kayıtları üzerinden incelenmiştir.

 

Bu arada yıllarca bu işlerin içinde bulunmuş deneyimli  emekli  denetim elemanı olarak; sosyal sorumluluğum ve kamuoyunun aydınlatılması bağlamında  sektörlerin içinde bulunduğu mevcut durum ve alınması gereken bazı önlemler aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır.

 

                    I-SU/ATIKSU

 

                  1-Ankara'da su temini ve dağıtımı işlerini yürüten Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ASKİ) 2004-2018 yılları arasında uyguladığı su/atıksu bedelleri; bunlara eklenen şube yolu bakım/onarım bedeli ile vergiler, suyun toplam fiyatı, ABD Dolar kuru ve TÜFE oranı ile karşılaştırılması aşağıda Tablo: 1'de   gösterilmiştir.

                          

                                   Tablo: 1  Yıllar İtibarıyla ASKİ Su Tarifesi (TL)

S.

No

 

Dönemi

               İçmesuyu (1m3)  (Konut Tipi Abonelik)

ABD Dolar Kuru

TÜFE (2003=100                        )

Su

 

Atıksu

ŞBYOB (1)

KDV (%8-18)

ÇTV  (2)

Toplam                (3)

1-

2004/01

1,05

0,53

0,34

0,285

0.1

1,97

     1,3

104,41

2-

2005/01

 

 

0,50

 

0,15

2,17

1,3

114,49

3

2006/1

 

 

 

 

 

2,58

1,3

123,57

4

2007/1

 

 

 

 

 

2,66

1,4

135,84

5

2008/1

1,53

0,76

0,75

0,19

0,18

2,70

1,2

146,94

6

2009/1

 

 

0,83

 

0,20

2,72

1,5

160,9

8-

2010/1

1,8

0,90

0,90

0,22

0.20

3,19

1,5

174,07

9-

2011/1

1,8

0.90

1,00

0,22

0,21

3,21

1,5

182,6

10

2012/1

1,8

0,90

1,15

0,23

0,23

3,27

1,9

201,98

11

2013/1

2,00

1,00

1,27

0,26

0,24

3,60

1,8

216,74

12-

2014/1

2,14

1,07

1,33

0,28

0,24

3,84

2,1

233,54

13-

2015/1

2,81

1,40

4,89

0,41

0,26

5,29

2,3

250,45

14-

2016/1

3,37

1,69

5,00

0,48

0,27

6,22

2,9

274,44

15-

2017/1

3,67

1,83

5,00

0,52

0,28

6,76

3,5

299,74

16-

2018/1

4,27

2,14

5,00

0,60

0,32

7,83

3,8

330,75

        Kaynak: Kağıt ortamında  adıma düzenlenmiş ASKİ su faturası kayıtları üzerinden düzenlenmiştir.

 Notlar:

 

1-        ŞBYOB: Şebeke yolu bakımı için küçük sayaçlı abonelerden aylık olarak maktuen  5 TL (KDV hariç) ücret alınmaktadır.

 

2-       Konut abonelerinin tükettiği 1m3 sudan 0,32 TL Çevre Temizlik Vergisi alınmaktadır. (2464 sayılı Belediye Gel. Kanunu/44 md.)

 

3-       ASKİ 2010 yılına kadar içmesuyu tahakkkuklarını yılda 8 ay üzerinden yaptığı  ve o dönemlerde aynı zamanda artan oranlı  ücret tarifesi uyguladığı  (tüketilen su 10 m3 geçtiği için) birim su miktarı için daha ücret ödenmiştir.

 

 

1-ASKİ'nin suyun tasarruflu kullanılmasını teşvik etmek/az su kullanan tüketicileri korumak amacıyla çok su kullanandan daha fazla ücret alınmasını öngören kademeli tarife uygulamasından  son yıllarda vazgeçtiği görülmektedir.  10 m3  kadar  su kullananlara düşük tarifeden ücretlendirilmesine yönelik yerleşik/kadim uygulama kaldırılmıştır.

 

 Yerleşik uygulamaya dönülmesinde yarar vardır.

 

2-ASKİ tarafından su şebeke hattından abonenin su sayacına kadar uzanan hattın ve sayacın işletme bakımları için şube yolu bakım ve onarım giderleri adında ücret alınmaktadır. 2014 yılı mayıs ayında şube yolu ücreti % 367 oranında artırılarak 4,89 TL yükseltilmiştir. Halen bu ücret 5,00 TL olarak uygulanmaktadır. Üstelik bu ücret maktuen tespit edildiği için 1 ton su kullanan aboneden de 5,9 (KDV dahil ) TL alınmaktadır.

 

Bu ücretin; yönetim/işletme masrafları, amortismanlar, iyileştirme gider hesaplarına (iktisat kurallarına) göre belirlenmediği açıktır. ASKİ'nin kaynaklarının Ankara B.Şehir Belediyesinin hizmetlerinde kullanılması sonucu oluşan kayıpları karşılamak amacıyla yapıldığı düşünülmektedir. Şube yolu ücretleri azımsanmayacak önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Zira yılda, 20 daireli bir apartmandan 1,416 TL;  2.168.000 (2016 yılı rakamı) aboneden ise  toplam  153.494.400 TL  tahsilat yapılmaktadır. ( Bu rakam ASKİ'nin 2015 yılı net tahsilatının % 8'ine karşılık gelmektedir.)

 

(Ayrıca konu hakkında daha detaylı bir açıklama yapılması, sorunun her yönüyle kavranılabilmesi bakımından; şube yolu bakım/onarım işlerinin tamamı veya bir bölümünün hizmet alımı suretiyle gördürüp/gördürülmediğinin de üzerinde durulması/incelenmesi gerekmektedir.)

 

Şube yolunun bakım ve onarımlarının abonelere ait olduğuna yönelik yerleşik uygulama doğrultusunda hareket edilmesinde ve bu bağlamda şube yolu ücretinin kaldırılmasında yarar olduğu düşünülmektedir.

 

3-Belediye gelir ve hizmetlerine  zam (tarife düzenleme) yetkisi, belediye meclislerince, genellikle yılda bir kez uygulanmaktadır. Su tarifelerin de yönetim/işletme masrafları, amortismanlar, iyileştirme gider hesaplarına, % 10 kâr oranına  göre  belediye meclislerince yılda bir kez belirlenmesi gerekmektedir.

 

ASKİ internet sitesinde su/atıksu bedellerine ilişkin güncel (Mart/2018) tarife dışındaki eski tarifelere erişim olanaksızdır.  Fiyat hareketlerine ilişkin bir veri de yayımlanmamaktadır. Dolaysıyla suya uygulanan fiyatları/fiyat değişikliklerini sağlıklı bir şekilde incelemek/izlemek kolay değildir.

 

Ancak Ankara B.Şehir Belediyesince yeniden değerleme oranına göre kabul edilmiş su tarifeleri ile yetinilmediği; onaylanmış tarifelerin ayrıca ÜFE, elektrik fiyatlarına, işçi ücretlerine gelecek artış oranlarına göre güncellenmesi konularında ASKİ yönetim kuruluna yetki verilmiş olduğu;  bu yetki bağlamında ASKİ tarafından su tarifesinin kısa aralıklarla güncellenmekte olduğu bilinmektedir. Dolaysıyla tarifelerde  zaman zaman mükerrer düzenlemeler (zamlar) yapılmaktadır.

 

Olağanüstü dönemler dışında (diğer tarifeler gibi) su tarifesinin de yılda bir kez belediye meclisince düzenlenmesi gerekmektedir. Diğer yandan ASKİ'ye verilmiş yetki devri kararları da mevzuata uyarlı olmayıp, hukuken   tartışılabilir nitelikte olduğu için geri alınmasında  yarar vardır.

 

4-Belediye meclisince kabul edilmiş su ücret tarifelerinin; (ÜFE endeksi/işçilik/elektrik ücretlerinde vb)   artışlar gerekçe gösterilerek, ayrıca güncellenmesi nedeniyle yıllar itibarıyla  su ücretlerinin TÜFE üzerinde gerçekleştiği, suya normalin üzerinde zam yapıldığı, pahalı satıldığı görülmektedir.

 

Nitekim 2004 ylında (artan oranlı/zamlı tarife üzerinden) tonu  1,97 TL olan suyun fiyatı, 2018 yılı başı itibarıyla (sabit/düşük tarife üzerinden) 7,83 TL yükselmiştir. Belirtilen zaman aralığında su ücreti  dört  kat artırılmıştır. Oysa aynı dönemde TÜFE  üç kat artmıştır. İncelemeye esas alınan  14 yıllık süreç içerisinde de su ücretlerinin sürekli TÜFE de önünde seyir ettiği görülmektedir. Halkın gelir seviyesinde bu oranda artış olmadığı bilinmektedir.Nitekim sabit fiyatlar üzerinden yapılmış hesaplamalara göre 2004-2015 yılları arasında kişi başına GSYH  % 37 oranında artmıştır. (TÜİK; Sabit  (1998) Fiyatlarla Kişi Başına GSYH     http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist)

 

 

Diğer yandan su ücretlerinin ABD Dolar kurundaki artışların da üzerinde belirlendiği anlaşılmaktadır. Nitekim 2004 yılında 10 m3 su için 15 ABD Doları ödeyen bir aile 2018 yılında, aynı miktar suya 20,6 ABD Doları ödeyecektir.

 

5-Belediye meclisi/ASKİ tarafından belirlenen su ücretlerinin fatura edilmesi sırasında; şube yolu bakım/onarım ücreti, Çevre Temizlik Vergisi  ve KDV (%8-18) dahil edilmesi gerekmektedir.  Bu arada vergiden ( ÇTV den) de vergi alınmaktadır.

 

Bu yüzden ülkenin bu ayıptan süratle kurtarılması gerekmektedir.

 

6-ASKİ'nin güncel su  tarifesinde büyükşehir belediyesine sonradan katılan mahalle ve mahalleye dönüştürülmüş köylerde indirimli fiyat uygulanması kabul edilmiştir. Yeni tarifeye göre büyükşehire sonradan katılmış mahallerde %20, köylerde ise %55 oranında indirim uygulanmaktadır.

 

7-ASKİ resmi internet sitesinin içeriğinin ağırlıklı olarak aboneliklerin tesisi, tahakkuk ve tahsilat işlemlerine yönelik olduğu görülmektedir. ASKİ resmi internet sitesinde  abonelerin bilgi edinme haklarının kullanılmasının kolaylaştırılması, kamuoyu denetimin sağlanması, şeffaf ve hesap verebilir yönetimin oluşturulması bağlamında görev/hizmet alanına giren temel  konulardaki nitelikli karar ve işlemlere, mevzuat vb.  yeterince yer verilmemiş olduğu, internet içeriklerinin ağırlıklı olarak abonelerden yapılacak tahsilatlara yönelik olduğu görülmektedir.

 

Örneğin abonelerin  eski yıllara ait fatura bilgilerine erişim olanaklıdır. Ancak  aynı sitede, güncel (2018/Mart) dışında su/atıksu tarifesine, 2016, 2017 yıllarına ait kurum faaliyet raporlarına, hatta  (mevzuat bölümünde) teşkilat kanununa, biri dışında diğer yönetmeliklere dahi ulaşılamamaktadır.

 

Anılan noksanlıklar hızla giderilmelidir.

devam: 


Rogg & Nok Haber Servisi:
E-Posta ile gönderilen veya direk Web sitesine yayınlanması için gönderilen yazıların fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal/siyasal içerikli paylaşımlar TC Anayasasının;
MADDE 25: "Düşünce ve Kanaat Hürriyeti";
MADDE 26: "Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti"
kapsamında Web sitemizde yapılmıştır.
Kişisel veya kurumsal Demokratik düşünce ve kanaatlerimiz engellenmesi ve/veya şiddet/baskı altına alınması, bu nedenle
"Yazar olan biz Hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısı ile olası her türlü anti-demokratik yasal girişimi",
TC Anayasası, AİHM ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz…

OKUYUCU YORUMLARI

UYARI:Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.(Yorum Yapanın Taahütü)Yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Ad Soyad
E-Posta
Güvenlik Kodu: Guvenlik
Yorum
Copyright ©2010 - Tüm hakları saklıdır.
PHP Haber Sitesi Türkiye Tasarım
Rogg&Nok Haber- Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Ve kaynak gösterilmeden Alıntı Yapılamaz. Yayınlanan Tüm Haber Ve Açıklamalar İlk Kaynaktan Ulaştırılan Açıklamalardır. Sitemiz Bu Açıklamalara Ekleme Veya Müdahelede Bulunmadan Yayınlar. Yorum,Makale, Sizden Gelenler Bölümündeki Yazılardan Yazanlar Sorumludur. Harici Bilgiler Ayrı Bir Sayfada Açılır. Rogg&Nok Haber Bu Linkler Ve İçeriklerinden Sorumlu Değildir.Her Türlü Haber Ve İletişim İçin roggnok@gmail.com Adresini kullanabilirsiniz. Sitemizden Daha İyi Yararlanabilmek için Gizlilik İlekeleri Ve Yayın Prensiplerimzi Okuyunuz. En İyi İnt Exp 8+ 1024x768 Görüntülenir