19 Haziran 2019 Çarşamba 10:23:11
» 2- Doküman devamı

2- Doküman devamı

...
Paylas
http://www.bagimsizozgurmedya.com
2- Doküman devamı
http://www.bagimsizozgurmedya.com/turkhaber.html
Eğitim - 09 Haziran 2018, Cumartesi 13:23:05
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

....

Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Medyada Görünürlüğü

Yazın başı

 

Sözcü’de 1.088 dernek/vakıf haberinden sadece 38 tanesi (%3,5) yer almaktadır. Sözcü’de Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği ve FETÖ/KHK haberleri bir miktar yer bulmakla birlikte bunlardan daha çok Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) haberleri yer almıştır. Bu gazetede Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı ve İnsan Hakları Derneği haberleri yoktur.

 

Türkiye’de Türkiye Maarif Vakfı, İHH ve FETÖ/KHK haberleri önceliklidir. Bunları İhlas Vakfı ve Deniz Feneri Derneği takip etmiştir. Türkiye Gazetesi Anadolu Gençlik Derneği, İnsan Hakları Derneği ve Furkan Vakfı haberlerini yapmamıştır.

 

Evrensel’de ilk 10’dan en çok İnsan Hakları Derneği haberleri yer almaktadır. Bunu ilk 10’da yer almayan Çağdaş Gazeteciler Derneği, Ordu Çevre Derneği ve ilk 10’dan FETÖ/KHK, Ensar Vakfı ve ilk 10 dışı Halkların Köprüsü Derneği takip etmiştir. Evrensel’de Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Furkan Vakfı haberleri yoktur.

 

Cumhuriyet’te Ensar Vakfı, İnsan Hakları Derneği, FETÖ/KHK, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği ve ilk 10 dışından Cumhuriyet Vakfı haberleri varken, Anadolu Gençlik Derneği, Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Furkan Vakfı haberleri yoktur.

 

Hürriyet’te hakkında en çok haber yapılan dernek/vakıflarla ilgili haberlerin sadece 29 tanesi (%2,7) yer almaktadır. Hürriyet’te ilk 10 dernek/vakıftan sadece Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği haberleri önemli bir yer tutmuştur. Ayrıca, Aydın Doğan Vakfı, İmam Buhari Vakfı, TÜSİAD ve ADD haberleri öncelik kazanmaktadır. Hürriyet gazetesi Türkiye Maarif Vakfı ve Türkiye Diyanet Vakfı ile ilgili haber yapmamıştır.

 

Sputnik’te ilk 10’daki dernek/vakıftan FETÖ/KHK, Furkan Vakfı, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği ve TÜGVA haberleriyle birlikte TÜSİAD, Kimse Yok Mu Derneği, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) haberleri öne çıkmıştır. Sputnik’te ilk 10’dan Türkiye Diyanet Vakfı yer almamıştır.

 

soL’da ilk 10’daki dernek/vakıflarla ilgili en az 1 haber yapılmıştır. soL’da Ensar Vakfı, FETÖ/KHK, Anadolu Gençlik Derneği ve TÜGVA haberleri kadar Kadın ve Demokrasi Derneği ve Hukukta Sol Tavır Derneği haberleri de yer almıştır.

 

Sabah’ta 1.088 dernek/vakıf haberinden sadece 58 tanesi (%5,3) yer almıştır. Sabah’ta Türkiye Maarif Vakfı, FETÖ/KHK ve Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği haberleri görülmektedir. Bu gazetede Kimse Yok Mu Derneği ve Anadolu Yayıncılar Derneği, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, Cumhuriyet Vakfı ve Gülen Vakfı haberleri sıklıkla görülürken Anadolu Gençlik Derneği, İnsan Hakları Derneği ve Furkan Vakfı haberleri bulunmamıştır.

 

Diken’de Ensar Vakfı, Furkan Vakfı ve İnsan Hakları Derneği haberleriyle Sosyal Haklar Derneği, TÜSİAD ve Cumhuriyet Vakfı haberleri vardır. Diken’de FETÖ/ KHK, Türkiye Maarif Vakfı ve Türkiye Diyanet Vakfı haberleri yer almamıştır.

 

Yeni Asya’da ilk 10’daki dernek/vakıflarla ilgili en az 1 haber yapılmıştır. Bu gazetede FETÖ/KHK, İHH, Türkiye Diyanet Vakfı ve Furkan Vakfı ile TÜSİAD ve Kimse Yok Mu Derneği haberleri sıklıkla gözlemlenmiştir.

 

t24’te en çok FETÖ/KHK, Furkan Vakfı, Ensar Vakfı, Türkiye Maarif Vakfı ve Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği haberleri bulunmuştur. T24’te Türkiye Diyanet Vakfı, İnsan Hakları Derneği ve TÜGVA yer almamıştır.

 

Yeni Mesaj’da sadece 1 haber en çok haber yapılan 10 dernek/vakıfla ilgilidir. Yeni Mesaj’da en çok Tüketiciler Derneği, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği, Kulüpler Birliği Vakfı ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) haberleri yer almıştır.

 

Habertürk’te Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği haberlerini Türkiye Spor Yazarları Derneği, Gençlik Federasyonu Derneği, Kulüpler Birliği Vakfı, Yargıda Birlik Derneği ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) haberleri takip etmektedir. Habertürk’te İHH, Anadolu Gençlik Derneği, Türkiye Diyanet Vakfı, İnsan Hakları Derneği, TÜGVA ve Furkan Vakfı haberleri yoktur.

 

Takvim’de Türkiye Maarif Vakfı, FETÖ/KHK ve Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği haberlerini Kimse Yok Mu Derneği, TÜSİAD, Kulüpler Birliği Vakfı ve 15 Temmuz Derneği haberleri izlemektedir. Takvim İHH, Ensar Vakfı, TÜGVA ve Furkan Vakfı haberleri yapmamıştır.

 

Vatan’da çoğunlukla FETÖ/KHK ve Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği ile ilgili haberler bulunmuştur. Vatan’da diğer ilk 10’daki dernek/vakıflarla ilgili haber yoktur.

 

Sonuç

 

Medya görünürlüğü STK’ların kaynak yaratmak, kamuoyu oluşturmak, devlet politikalarını biçimlendirmek gibi amaçlarını gerçekleştirmek için son derece önemlidir.STK’ların medyadaki görünürlüğünün araştırıldığı bu çalışmada 19 medyanın çevrimiçi haber portallarından elde edilen toplam 410.937 haberin sadece %1,19’unda (4.883 haber) belli bir dernek/vakıftan bahsedildiği, dolayısıyla medyada dernek/vakıf görünürlüğünün düşük olduğu bulunmuştur. Ayrıca, dernek/ vakıflar haberleri her portalda eşit bir şekilde yer almadığı gibi, medya kuruluşları her dernek/vakıf ile ilgili eşit sayıda haber yapmamıştır. 

 

Medya Türkiye’deki STK’ların sadece %1’i hakkında haber yapmıştır. Yani, Türkiye’deki STK’ların %99’u ile ilgili hiç haber yapılmamıştır. Bu, sivil toplum haberlerinin çok az yapıldığının bulunduğu araştırmalarla (Helmig ve diğerleri, 2012; Jacobs ve Glass, 2002) bile karşılaştırıldığında çok düşük bir orandır. Tirajı yüksek olan Hürriyet (%0,6), Sabah (%0,71) ve Habertürk (%0,49) gibi gazetelerin tüm haberleri içinde STK haberlerinin oranının düşük olması dikkat çekicidir. Bu, Türkiye’deki medya kuruluşlarının STK’ların topluma ulaşmasında yeterince iyi bir rol oynamadığını işaret etmektedir. Ayrıca, haberlerin %13’ü KHK ile kapatılan ve FETÖ ile ilişkilendirilen dernek/vakıflarla, %10’u yurt dışındaki FETÖ ile ilişkilendirilen okulların Türkiye’ye devri vazifesini üstlenen Türkiye Maarif Vakfı ile, %8’i de Aladağ’daki öğrenci yurdunda çıkan yangın sırasında hayatını kaybeden öğrencilerin kaldığı yurdun sahibi olan Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği ile ilgilidir. Zaman içerisinde bu dernek/vakıf haberlerinin azalacağı öngörülmektedir.

 

STK’ların gazetelerdeki görünürlüğüne dair yapılan uluslararası araştırmalar bazı faaliyet alanlarının STK’ların gazetelerde haber yapılma ihtimalini arttırdığını göstermiştir (Nah, 2009; Andrews & Caren, 2010). Bu araştırmada en çok, faaliyet alanı eğitim olan dernek/vakıfların haberinin yapıldığı bulunmuştur: En çok haberi yapılan ilk 10 dernek/vakfın 5 tanesi (Ensar Vakfı, Türkiye Maarif Vakfı, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği, TÜGVA ve Furkan Vakfı) eğitimle ilgili faaliyetlerde bulunan STK’lardır. Eğitim derneklerinin sayı olarak Türkiye’de 4. sırada, eğitim vakıflarının da ilk sırada olduğu düşünüldüğünde bu çok şaşırtıcı bir durum değildir. Bulgular uluslararası araştırmaların bulgularıyla karşılaştırıldığında, Türkiye’nin eğitimle ilgili STK’ların görünürlüğünün yüksek olduğu Kanada’ya daha çok benzediği, ancak eğitimle ilgili STK’ların görünürlüğünün düşük olduğu ABD’den farklılaştığı görülmüştür. İngiltere’de en çok haberi yapılan STK’lar sağlık, çevre ve çocuk konusuyla ilgilenenler olmasına rağmen, Türkiye’de en çok haberi yapılan dernek/vakıflar arasında bunlar yoktur.

 

Farklı ideolojik duruşa sahip medya kuruluşlarında STK haberlerinin dağılımı dikkat çekicidir. Örneğin, İHH ile ilgili haberlerin çok büyük bir kısmı (%80,11) muhafazakâr ve muhalif olmayan gazetelerden Milli Gazete, Yeni Şafak ve Türkiye’de yayınlanmıştır. Ancak, İnsan Hakları Derneği (İHD) ile ilgili haberlerin sadece %2,67’si Milli Gazete’de olup Yeni Şafak ve Türkiye’de hiç yoktur. İHD haberleri Birgün (17,33), Cumhuriyet (%26,67) ve Evrensel (%37,33) gibi muhafazakâr olmayan ve iktidara muhalif portallarda yer almıştır. Çok satan ve iktidara muhalif Sözcü’de en çok haberi yapılan 10 dernek/vakfın haberleri bu gazetede yayınlanan toplam dernek/vakıf haberlerinin %8,43’ünü oluştururken, ADD haberleri tek başına %6’sını oluşturmuştur. Bu bulgu, medyanın ideolojik duruşunun haberini yaptıkları STK konusunda bir etkisi olduğunu göstermektedir.   

 

Türkiye’de sivil topluma katılım ve güvenin çok düşük olması, kişilerin sivil toplumun çok etkili olmadığına inanması (Çarkoğlu & Aytaç, 2016) ve STK’ların finansal kaynaklarının yetersizliği (TACSO, 2011) STK’ların medyadaki görünürlüğünü önemli kılmaktadır. Bu nedenle, Türkiye’de medyanın STK’larla ilgili yaptıkları haberleri arttırması, STK’ların da medyadaki görünürlüklerini yükseltmek için medya ile birlikte çalışması önemlidir.

 

STK’ların demokrasiye vazgeçilmez katkıları vardır (Putnam,1995; Diamond, 1994; Goodhart 2005). Bu nedenle, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini devlete duyurmak ve buna bağlı olarak belli politikaların yapılması için vatandaş ile devlet arasında önemli bir rol oynarlar. STK’ların bu rollerini gerçekleştirmek için önemli paydaşlarından olan medyada görünürlüğü yüksek olmalıdır. Bu çalışmanın işaret ettiği gibi, STK’ların gazetelerde çok az yer alması Türkiye’de sivil toplumun demokrasiye olan katkısının az olmasının sebeplerinden birisidir.

 

Bu araştırma uluslararası araştırmalara göre daha kısa bir zaman aralığındaki çevrimiçi haberlere bakmış olsa da daha çok medya kuruluşunu incelemiş ve STK’larla ilgili daha çok habere ulaşmıştır. Ancak, araştırma sonuçlarını etkileyen yöntemsel kısıtlamalar mevcuttur. Temmuz 2017 itibariyle spor gazetesi olmayan ve Türkçe yayın yapan 36 ulusal gazetenin hepsinden veri toplanmamıştır. Örneğin, tirajı yüksek Milliyet ve Posta gazetelerinin RSS beslemesi yoktur veya RSS beslemesi güvenilir bir şekilde çalışmamaktadır. Bazı medya ise yeni yayın hayatına başlamıştır. Dolayısıyla, Türkçe yayın yapan bütün basılı ve çevrimiçi medyadan veri alınmış olsa sonuçlar farklı çıkabilir.

 

Veri toplama süresi 6 ay ile sınırlandırılmıştır. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ve KHK’larla çeşitli dernek/vakıfların kapatılmış olması veri zenginliğini artırmış olsa da uzun soluklu bir araştırma farklı sonuçlara ulaşabilir. Bu nedenle veri toplama çalışması devam etmektedir. Veriler portalların çevrimiçi haberlerinin özetlerinden elde edilmiş ve gerektiğinde haber metninin tamamına başvurulmuştur. Ancak bu şekilde haber metninin başlarında olmayan (ve haberin ana konusu olmayan) dernek/vakıf bilgilerine ulaşılamamıştır.

 

Gelecek çalışmalarda zaman aralığı genişletilmeli ve analiz yöntemleri çeşitlendirilmelidir. Veriler belli dernek/vakıfların medya görünürlüğünün olduğunu ancak dernek/vakıfların çoğunluğunun medyada yer almadığını göstermektedir. Bunun nedenlerini ortaya çıkarmak amacıyla elde edilen haberlerin içerik analizlerinin yapılması, veri toplanan medyanın ideolojik duruşlarının incelenmesi ve neden belli dernek/vakıf haberlerini yaptıkları araştırılmalıdır.

 

 

insan     toplumthe journal of humanity and society

 

Media Publicity of Civil Society 

 

Organizations in Turkey

 

Sema Akboga Engin Arik

 

Introduction

 

Civil society organizations (NGOs) are important for the maintenance of democracy in a country. Media publicity is important for NGOs to realize their goals, such as finding financial resources, creating public opinion, and affecting the state’s policies. Research into the subject of media publicity of NGOs is very limited. Aiming to contribute to the existing literature, this research investigates the publicity of NGOs in the news portals of media organizations in Turkey. The findings indicate that media publicity of NGOs is very limited in Turkey and that the media’s political stance affects those associations/foundations that are visible in the news.

 

What is a Civil Society? What is an NGO?

 

It is hard to agree on an exact definition of civil society, though the term is associated with the limits of state power and the foundation and regulation of market economies (Anheier, 2004). While there are different conceptualizations of civil society (Sztompka, 1998; Perez-Diaz, 1998; Keane, 1998), NGOs that are defined as institutions independent from both the state and economy constitute an essential part of these conceptualizations.

 

NGOs and Democracy

 

During the 1990s democracy was viewed as an organization of the relationship among the state, society, and the individual rather than formal democratic ins-

 

Asst. Prof., İstanbul Medipol University, semaakboga@gmail.com

 

Assoc. Prof., Purdue University, enginarik@enginarik.com

 

© Scientific Studies Association DOI: 10.12658/M0224

 

The Journal of Humanity and Society, 8(1), 2018, 37-65. insanvetoplum.org

 

titutions (Keyman, 2004). When one talked about democracy, human rights and freedoms became more important than political parties (Keyman, 2004). Putnam (1995, 2000) suggests that NGOs have external and internal effects on democracy. Externally, NGOs allow individuals to express their interests and demands to the government (Putnam, 2000) and create channels other than political parties through which citizens can articulate their interests (Diamond, 1994). Internally, NGOs informally educate people about democracy by inculcating in their members such skills as cooperation and public-spiritedness that might help them assume roles in public life (Putnam, 1995, 2000)

 

NGOs in Turkey

 

Although NGOs were banned after the 1980 military coup, they appealed to both the Right and the Left as a means of resisting the consequences of the coup. Indeed, many scholars (Heper, 1994; Gole, 1994) posit that during the 1980s and 1990s, Turkey witnessed the development of civil society. During this period, women, ecologists, students who wore the headscarf, and homosexuals increased their visibility in the public sphere (Göle, 1996). Furthermore, Kurds, Alevis, and other groups that had previously been marginalized began to express themselves through NGOs (Bayramoğlu, 2001; Göle, 1996). However, NGOs are not effective in the social and political life of Turkey. No binding legal framework exists for the institutionalization of state-NGO relations. There are also no institutions for the regulation and development of state-NGO relations except the Ministry of European Union and the Ministry of Sports. The Department of Associations oversees the NGOs’ administrative works rather than regulating their contribution to policy-making processes.

 

There are two forms of voluntary entities in Turkey: foundations and membership associations. Foundations (vakıfs) are asset-based entities with an endowment whose main purpose is to advance the public good, such as in health, education, and the environment (Bikmen, 2006). Associations are member-based entities with various purposes, such as benefiting the public good and supporting various groups (Bikmen, 2006). The last decade witnessed an increase in the number of NGOs in Turkey. From 2006 to 2016, the number of foundations increased from 4,402 to 5,100 (Directorate General of Foundations), while the number of associations increased from 72,732 to 108,696 (Department of Associations).

 

NGOs and the Media

 

The research revealed that NGOs receive relatively low publicity in news media across the globe (Orza, 2012; Nah, 2009). However, the media in general, and the news media in particular, are tremendously important for NGOs. There are two primary theories about the benefits of media publicity for NGOs: stakeholder theory and resource dependency theory. Stakeholder theory distinguishes between primary and secondary stakeholders. While members, workers, volunteers, donors, the state, and society are primary stakeholders, the media and other NGOs are secondary stakeholders that affect the primary stakeholders – thus affecting the organization as well as being affected by it. Resource dependency theory, on the other hand, suggests that NGOs gain legitimacy and access to resources by managing their relations with stakeholders (Helmig et al., 2012). Based on these theories, the contribution of media publicity to NGOs can be stated as follows. Media publicity: 1) helps NGOs publicize their activities aiming to increase their income (Nah, 2009); 2) is important for NGOs to show that they efficiently use their resources (Jacobs & Glass, 2002); 3) enables NGOs to communicate their societal demands and policy recommendations to political actors (Jacobs & Glass, 2002); and 4) enables NGOs to shape public opinion (Cottle and Nolan, 2007; also see Andrews & Caren, 2010).

 

Helmig et. al (2012) found that NGOs prefer various media for publicity (70% newspapers, 60.8% periodicals, and 51.7% various public events). Nah (2009) found that NGOs that are physically closer to the communities in their concern have more volunteers, and more members in the executive board achieve media publicity. Additional research revealed that an NGO’s various features, such as income and number of members and salaried workers, positively affect its media publicity (Jacobs & Glass, 2002; Andrews & Karen, 2010), while the number of branches negatively affects it. The research also indicated that an NGO’s area of activity affects its media publicity (Greenberg & Walters, 2004; Deacon et al., 1995). Greenberg and Walters (2004) found that in Canada, NGOs working in areas such as the economy, culture/sports/leisure, education/health, and human service are more likely to be reported in newspapers than those working in areas such as multiculturalism, social justice, and religion. Similarly, Orza (2012) found that in Serbia, NGOs dealing with controversial issues are less likely to be reported about in newspapers. There are a few studies on the media visibility of NGOs in Turkey. For example, Yiğitbaşı (2016) examined the publicity of Mülteci-Der in national and local newspapers, while Depeli (2014) looked at how newspapers with the highest circulation rates talked about the intervention of LGBT NGOs in the preparation of the new constitution in Turkey.

 

Methods

 

The data were obtained from the RSS feeds of 19 media organizations between December 1, 2016 and June 1, 2017. These media organizations included: (1) highly circulated newspapers (Hürriyet, Sabah, Sözcü, Habertürk); (2) non-conservative newspapers opposing the governing party (Birgün, Cumhuriyet, Evrensel ve soL) and conservative newspapers supporting the governing party (Milli Gazete, Yeni Asya, Yeni Mesaj, Yeni Şafak); (3)  moderately circulated newspapers with unclear political orientation (Takvim, Vatan); (4) online media opposing the governing party (Diken, t24); and (5) international media with Turkish editions (Sputnik, Al Jazeera). Because Al Jazeera ceased its Turkish edition during the data collection, it was excluded from analysis.

 

Results

 

General findings: Media Organizations

 

There were 410,937 news in the corpus. Of them, 4,882 (1,19%, 271 per media organization) contained information about an association or a foundation. The highest number of news about associations/foundations was published in Milli Gazete, Birgün, and Yeni Şafak.

 

General findings: Associations/Foundations

 

There was at least 1 news about a total of 1,221 associations/foundations. Considering that there were 111,086 associations as of September 13, 2017 and 5,159 foundations as of July 28, 2017, only 1% of them were represented in the media organizations. Of those associations/foundations, 632 appeared only once in the media. The top 10 of the mostly represented associations/foundations were the Humanitarian Relief Foundation (IHH), associations/foundations closed after the coup attempt on July 15, 2016, the Anadolu Youth Association, the Ensar Foundation, the Turkish Maarif Foundation, the Aladağ Student Support Association, the Turkiye Diyanet Foundation, the Human Rights Association, the Turkish Youth Foundation, and the Furkan Foundation. 

 

A closer examination of the data revealed that associations/foundations were not equally represented across the online media organizations. For example, considering the associations/foundations, most of the news about the IHH was published in Milli Gazete and Yeni Şafak. Yet none of the news about the IHH appeared in Habertürk, Takvim, Vatan, or Yeni Mesaj. News about those associations/foundations that closed after the coup attempt on July 15, 2016 appeared in most of the media organizations but in Diken or Yeni Mesaj. Most of the news about the Anadolu Youth Association was in Milli Gazete (81%). There was no news about this association in Cumhuriyet, Habertürk, Sabah, Türkiye, Vatan, or Yeni Mesaj.

 

Considering the media organizations, Hürriyet, a highly circulated newspaper, published only 29 news (2.7%) about the top 10 associations/foundations. Hürriyet did not publish any news about the Turkish Maarif Foundation or the Turkiye Diyanet Foundation. Cumhuriyet, a non-conservative newspaper opposed to the governing party, published news about the IHH, the Ensar Foundation, the associations/foundations closed after the coup attempt on July 15, 2016, and the Aladağ Student Support Association, but it did not publish any news about the Anadolu Youth Association, the Turkish Maarif Foundation, the Turkiye Diyanet Foundation, or the Furkan Foundation. Milli Gazete,a conservative newspaper supporting the governing party, published mostly about the Turkish Youth Foundation, the IHH, and the Turkish Diyanet Foundation.

 

In addition, Takvim, a moderately circulated newspaper with an unclear political orientation, published news about the Turkish Maarif Foundation, the associations/foundations closed after the coup attempt on July 15, 2016, and the Aladağ Student Support Association. Takvim did not include news about the IHH, the Ensar Foundation, the Turkish Youth Foundation, or the Furkan Foundation. Diken, an online media outlet opposed to the governing party, included news about the Ensar Foundation, the Furkan Foundation, and the IHH, but did not include news about the Turkish Maarif Foundation, the Turkish Diyanet Foundation, or the associations/foundations closed after the coup attempt on July 15, 2016. Sputnik, an international media outlet with Turkish editions (Sputnik, Al Jazeera), published news about the top 10 associations/foundations, with the exception of the Turkish Diyanet Foundation.

 

Conclusion

 

This research showed that an NGO’s area of interest has a decisive effect on its media visibility in Turkey. Associations/foundations with the highest media visibility are those dealing with educational issues. The media’s political stance also affects which NGOs are visible in their news, e.g., most of the news about the IHH was published in conservative newspapers supporting the government, such as Milli Gazete, Yeni Şafak, and Türkiye. Yet, most of the news about the Human Rights Association was published in non-conservative newspapers opposing the governing party, such as Cumuhuriyet and Evrensel.

 

This research also reveals that media publicity of NGOs is very low in Turkey. For the selected six-month period, there was news about only 1% of the NGOs, and only 1.19% of the total news was about the NGOs. Even newspapers with a high circulation, such as Hürriyet, Sabah, and Habertürk, published a limited number of news about the NGOs. This indicates that media organizations in Turkey play a very limited role in determining NGOs’ access to society. However, media publicity of NGOs is important in Turkey, where people do not trust NGOs and where NGOs have inadequate financial resources. To maintain their democratic functions, NGOs should receive a significant amount of media publicity. Therefore, we suggest that NGOs in Turkey cooperate with media organizations to increase their publicity.

 

Kaynakça | References

 

Andrews, K.T., & Caren, N. (2010). Making the news: Movement organizations, media attention, and the public agenda. American Sociological Review, 75(6), 841-866.

 

Arvas, İ.S. (2011). Basında sosyal sorumluluk anlayışı bağlamında günümüz Türkiye’sindeki özdenetim uygulamaları. Erciyes İletişim Dergisi, 2(2), 82-92.

 

Anheier, H. K. (2004). Civil society: Measurement, evaluation, policy. London: Earthscan.

 

Bayramoğlu, A. (2001). 28 Şubat / Bir müdahalenin güncesi. İstanbul: Birey Yayınları.

 

Bikmen, F. (2006). The landscape of philanthropy and civil society in Turkey: Key findings, reflections, and recommendations. Istanbul: TUSEV Publications.

 

Coronel, S. (2001). The role of media in deepening democracy.

 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan010194.pdf adresinden 15 Eylül 2017 tarihinde edinilmiştir.

 

Cottle, S., & Nolan, D. (2007). Global humanitarianism and the changing aid-media field: Everyone was dying for footage. Journalism Studies, 8(6), 862–878.

 

Çaha, Ö. (2000). Civil society in western Europe and Ottoman Empire: A comparative perspective. http//www.liberaldt.org.tr/modules/printer.php?art=250 adresinden edinilmiştir.

 

Çakmaklı, D. (2015). Active citizenship in Turkey: Learning citizenship in civil society organizations. Citizenship Studies, 19, 421-435.

 

Çarkoğlu, A., & Aytaç, E. (2016). Türkiye’de bireysel bağışçılık ve hayırseverlik. İstanbul: TÜSEV Yayınları.  

 

Depeli, G. (2014). Anayasa yazım sürecine LGBT müdahilliğinin merkez medyadaki görünümü. Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, 18, 37-60.

 

Deren Van Het Hof, S. (2014). The Media Publicity of NGOs In Turkey. European Journal of Research on Social Studies, 1(1), 108-114.

 

Derneklerin Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı. (tarihsiz). Dernekler Dairesi Başkanlığı, https://www.dernekler.gov.tr/ tr/AnasayfaLinkler/derneklerin-faaliyet-alanina-gore.aspx adresinden 1 Ağustos 2017 tarihinde edinilmiştir.

 

Diamond, L. (1994). Rethinking civil society: Toward democratic consolidation. Journal of Democracy, 5, 4-17.

 

Dondurucu, Z.B. (2014). Sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya üzerinden halkla ilişkiler çalışmaları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul, İstanbul Üniversitesi.

 

Goodhart, M. (2005). Civil society and the problem of global democracy. Democratization, 12(1), 1-21.

 

Göle, N. (1994). Toward an autonomization of politics and civil society in Turkey. M. Heper ve A. Evin (Der.), Politics in the Third Turkish Republic içinde (ss. 213-222). Boulder, CO: Westview Press.

 

Gole. N. (1996). Authoritarian secularism and Islamist politics: The case of Turkey. A. R. Norton (Der.), Civil society in the Middle East içinde(ss. 17-44). Leiden: E.J. Brill.

 

Graber, D. (2003). The media and democracy: Beyond myths and stereotypes. Annual Review of Political Science, 6, 139-160.

 

Greenberg, J., & Walters, D. (2004). Promoting philanthropy? News publicity and voluntary organizations in Canada. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 15(4), 383-404.

 

Güran Yiğitbaşı, K. (2016). Medya ve mültecileri sivil toplum üzerinden okumak: Mülteci-Der örneği. Marmara İletişim Dergisi, 25, 53-76.

 

Helmig, B., Spraul, K. & Tremp, K. (2012). Replication studies in nonprofit research: A generalization and extension of findings regarding the media publicity of nonprofit organizations. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 41(3), 360–385.

 

Heper, M. (1994). Transition to democracy in Turkey: Toward a new pattern. M. Heper ve A. Evin (Der.), Politics in the Third Turkish Republic içinde (ss. 13-20). Boulder, CO: Westview Press.

 

Jacobs, R. N., & Glass, D. J. (2002). Media publicity and the voluntary sector: The case of nonprofit organizations in New York City. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 13(3), 235–252.

 

Kadıoğlu, A. (2005). Civil society, Islam and democracy in Turkey: A study of three Islamic non-governmental organizations. The Muslim World, 95, 23-41.

 

Karaoğlu, Y. (2016). Sivil Toplum Kuruluşlarının sosyal medya kullanımı üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. Yüksek lisans tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

 

Keane, J. (1998). Civil society: Old images, new visions. Stanford: Stanford University Press.

 

Keyman, F. (2004). Sivil toplum ve demokrasi konferansı yazıları No 3: Türkiye’de ve Avrupa’da sivil toplum. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

 

Kılıç, D. (2005). Haber yapma sürecinin belirleyici unsurları ve basın ahlakı. Selçuk İletişim, 3(4), 130-141.

 

Mardin, Ş. (1969). Power, civil society and culture in the Ottoman Empire. Comparative Studies in Society and History 11(3): 258-281.

 

Mardin, Ş. (2002). Türk toplumunu inceleme aracı olarak “sivil toplum”. M. Türköne ve T. Önder (Der.), Türkiye’de Toplum ve Siyaset içinde (ss. 21-34). İstanbul: İletişim Yayınları. 

 

Nah, S. (2009). Media publicity and civil society: Nonprofit organizations, local newspapers and the internet in a Midwestern community. Mass Communication and Society, 13, 3-29.

 

Onat, F. (2010). Bir halkla ilişkiler uygulama alanı olarak sosyal medya kullanımı: Sivil toplum örgütleri üzerine bir inceleme. İletişim: Kuram ve Araştırma Dergisi, 31, 103-121.

 

Orza, A. (2012). Media representation of non-governmental organizations. Onur derecesi mezuniyeti tezi. Bulgaristan: American University of Bulgaria.

 

Perez-Diaz, V. (1998). The public sphere and a European civil society. J. C. Alexander (Der.), Real civil societies: Dilemmas of institutionalization içinde(ss. 211- 238). London: Sage Publications.

 

Plattner, M.C. (2012). Media and democracy: The long view. Journal of Democracy, 23(4), 62-73.

 

Putnam, R. (1995). Bowling alone: America’s declining social capital. Journal of Democracy, 6, 65-78.

 

Putnam, R. (2000). Bowling Alone: The collapse and revival of American community. New York: Simon & Schuster.

 

Roniger, L. (1998). Civil society, patronage, and democracy. J. C. Alexander (Der.), Real civil societies: Dilemmas of institutionalization içinde (ss. 66- 83). London: Sage Publications.

 

Saatçioğlu, E. (2017). Sivil toplum örgütlerinin sosyal medya kullanımları: Greenpeace Türkiye Facebook sayfası örneği. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 10(1), 158-187.

 

Sztompka, P. (1998). Mistrusting civility: Predicament of a post-communist society. J. C. Alexander (Der.), Real civil societies: Dilemmas of institutionalization içinde (ss. 191-210). London: Sage Publications.

 

Technical Assistance for Civil Society Organizations in Turkey (TACSO). (2011). Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu. İstanbul: TACSO.

 

Tamir, Y. (1998). Revisiting the civic sphere. A. Gutmann (Der.), Freedom of Association içinde (ss. 214-238). New

 

        Jersey: Princeton University Press.                                           

 

Tılıç, D. (1998). Utanıyorum Ama Gazeteciyim: Türkiye ve Yunanistan’da Gazetecilik. İletişim Yayınları, İstanbul. 

 

Tılıç, D. (2001). 2000’ler Türkiye’sinde Gazetecilik ve Medyayı Anlamak. İstanbul: Su Yayınları.

 

Tocqueville, A. (1988). Democracy in America. New York: Harper and Row.

 

Toprak, B. (1996). Civil society in Turkey. A. R. Norton (Der.),  Civil society in the Middle East içinde (ss. 87-118). Leiden: E.J. Brill.

 

Tosun, G. (2001). Demokratikleşme perspektifinden devlet-sivil toplum ilişkisi. İstanbul: Alfa Yayınları.

 

Tunç, A. (2005). Sivil toplum endeksi yan raporları: Sivil toplumun Türk medyasındaki yansıması. İstanbul: TÜSEV Yayınları. 

 

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV). (2013). Civil society monitoring report 2012: New constitution, public-CSO relations, volunteerism, freedom of association, Van Earthquake. İstanbul: TÜSEV Yayınları.

 

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV). (2015). Sivil toplum izleme raporu 2013-2014. İstanbul: TÜSEV Yayınları.

 

Vakıfların Faaliyet Alanına Göre Dağılımı. (tarihsiz). Vakıflar Genel Müdürlüğü, http://www.vgm.gov.tr/db/dosyalar/ webicerik199.pdf adresinden 1 Ağustos 2017 tarihinde edinilmiştir.

 

Yeni Vakıf Sayıları. (2017, 28 Temmuz). Vakıflar Genel Müdürlüğü, http://www.vgm.gov.tr/db/dosyalar/webicerik194.pdf adresinden 1 Ağustos 2017 tarihinde edinilmiştir.

 

Yıllara Göre Dernek Sayıları. (tarihsiz). Dernekler Dairesi Başkanlığı, https://www.dernekler.gov.tr/tr/AnasayfaLinkler/yillara-gore-faal-dernek.aspx adresinden 1 Ağustos 2017 tarihinde edinilmiştir.

 

Zurcher, E. J. (2004). Institution building in the Kemalist republic: The role of the People’s Party. T. Atabaki ve E. J. Zurcher (Der.), Men of order: Authoritarian modernization under Ataturk and Reza Shah içinde (ss. 98-112). London: I. B.Tauris.

 


Rogg & Nok Haber Servisi:
E-Posta ile gönderilen veya direk Web sitesine yayınlanması için gönderilen yazıların fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal/siyasal içerikli paylaşımlar TC Anayasasının;
MADDE 25: "Düşünce ve Kanaat Hürriyeti";
MADDE 26: "Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti"
kapsamında Web sitemizde yapılmıştır.
Kişisel veya kurumsal Demokratik düşünce ve kanaatlerimiz engellenmesi ve/veya şiddet/baskı altına alınması, bu nedenle
"Yazar olan biz Hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısı ile olası her türlü anti-demokratik yasal girişimi",
TC Anayasası, AİHM ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz…

OKUYUCU YORUMLARI

UYARI:Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.(Yorum Yapanın Taahütü)Yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Ad Soyad
E-Posta
Güvenlik Kodu: Guvenlik
Yorum
Copyright ©2010 - Tüm hakları saklıdır.
PHP Haber Sitesi Türkiye Tasarım
Rogg&Nok Haber- Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Ve kaynak gösterilmeden Alıntı Yapılamaz. Yayınlanan Tüm Haber Ve Açıklamalar İlk Kaynaktan Ulaştırılan Açıklamalardır. Sitemiz Bu Açıklamalara Ekleme Veya Müdahelede Bulunmadan Yayınlar. Yorum,Makale, Sizden Gelenler Bölümündeki Yazılardan Yazanlar Sorumludur. Harici Bilgiler Ayrı Bir Sayfada Açılır. Rogg&Nok Haber Bu Linkler Ve İçeriklerinden Sorumlu Değildir.Her Türlü Haber Ve İletişim İçin roggnok@gmail.com Adresini kullanabilirsiniz. Sitemizden Daha İyi Yararlanabilmek için Gizlilik İlekeleri Ve Yayın Prensiplerimzi Okuyunuz. En İyi İnt Exp 8+ 1024x768 Görüntülenir