28 Ekim 2020
Üye Girişi
Üye Girişi
×
Türk Vatandaşları Üye Olabilir
[Turkish CitizensCan Be Members Of]
Güvenlik Kodu:
Guvenlik
http://www.bagimsizozgurmedya.com
http://www.bagimsizozgurmedya.com
97 YAŞINDAKİ CUMHURİYETİMİZ NİÇİN ZOR DURUMDA?
Dr. Noyan UMRUK: 97 YIL ÖNCE, 97YIL SONRA…
Barış Yarkadaş: Gazeteciler Eylül'ü adliyelerde geçirdi: 55 gazeteci hakim karşısına çıktı
1 2 3
ANKET
Bu kullandığınız site kapatılsın mı?
CIP 0 - CRZ 0
Evet
50
Hayır
952
Çekimser
8
Fikrim yok
8

Toplam Oy:1018

SON EKLENENLER
Evet, Sevsek de sevmesek de bu bizim, hile ile hurda ile başa gelse bile şimdilik kaydı ile en üst yöneticimizdir, düşünelim: Daha önce kaç devleti yöneten gördük. hepsinin belli bir düzeyde tahsili ve görgüsü vardı. son 25 yıl zarfında başa gelen veya başa getirilen bu şimdiki bizi yöneten kadronun başındaki bu bizimki gibi hiç bir yöneticimize bu kadar saldırılmamış ve aşılanmamıştı. Sebebi ne olduğunu bilen biliyor, bilenler bilmeyenlere anlatırlar umarız... Liyakat, eğitim, dünya görüşü, halkın düşme kapasitesi olmayan bir yönetici bu Türkiye'yi yönetiyorsa ve bunu başımıza getiren bu toplum ve bireysel kin ve çıkarlar için başa gelmesin sağlayan vatandaşlar olarak bizler utanıyoruz. Fakat bu devlet terbiyesi görmeyen yöneticilerimiz hala din iman diye politika yürütürken dışarıda Beş para etmeyen kişiler bu bizimki gibi olan kişiliksiz kişilere hakaret ediyorlar. İnanılmaz bir olgu işte bizler o bizimkine ve bizimkilere devamlı eleştiri yaparken şimdi onları korumak zorunda kalıyoruz.... İşte Cumhuriyet anlayışı budur. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir... Bu topluma en gerekli olan Laik cumhuriyeti ve bilimsel ölçülerde yüceltmektir... Yoksa haberimizde verdiğimiz biçimde Fransız medyasında Bizimki için yani bizimkinin aleyhine bazı karikatürler yer almaya devam ediyor. haberlerin ve değişik yorumları görüp utamaya devam ederiz... Bir an önce Cumhuriyeti ve laik düzeni tekrar hayata geçirmemiz gerekir.... Üzgünüz ama isteyerek olmasa da, haber bu bizde haberciyiz ve bu haberi veriyoruz...
Sevsek de sevmesek de bu bizim, hile ile hurda ile başa gelse bile en üst yöneticimizdir, düşünelim:  Fransız medyasından bizimkine saldırı haberi bu....
» Kenan Mutlu Gürses: ERMENİ DİASPORASI ve ŞAKLABANLIKLARI (IV)

Kenan Mutlu Gürses: ERMENİ DİASPORASI ve ŞAKLABANLIKLARI (IV)

Paylas
Kenan Mutlu Gürses: ERMENİ DİASPORASI ve ŞAKLABANLIKLARI (IV)
Sizden Gelenler - 31 Ağustos 2020, Pazartesi 21:48:25
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

ERMENİ DİASPORASI ve ŞAKLABANLIKLARI (IV)

 31 Ağustos 2020


      “ERMENİ DİASPORASI ve ŞAKLABANLIKLARI” başlıklı yazıma başlarken belirttiğim gibi "Diaspora Ermenilerinin bitmeyen YALANLARI, iftiralar, bunları destekleyen, teşne olan emperyalist güçler ve onların güdümünde hareket eden devletçikler… Ermenilerin,  dünyanın farklı bölgelerine savrulmuş olduklarını, hangi ülkede, hangi sayıda yaşadıklarını, söz konusu ülkelere göç nedenlerini biraz uzun olsa da kalemim döndüğü kadarıyla anlatmaya, satır başları ile de olsa, tarihin derinliğine teolojiye, ilahiyata ve mitolojiye bakarak bazı iddialara da dikkatinizi çekmeğe çalışacağım" demiştim… Bakalım, Ermenilerin mitolojik inanç dünyaları nasılmış! 

     Asırlardır, kimlerle birlikte olmak için nerelerde yaşamak konusunda kararsız kalmış bir toplum, kendilerini yanlış yönlendiren yönetici YALANLARININ kurbanı olmuşlardır. Kuşkusuz tarihte acılar yaşamamış bir millet yoktur. Ermeni sözde devlet yöneticileri gibi yine tarih boyunca kendi halkını ALDATAN, devlet yöneticilerine de ender rastlanmıştır. Benim günün moda ifadesiyle DİASPORA Ermenileri için kullandığım, tamamı tarihi kaynaklara dayanan adice söylenmiş o YALANLARI, yazı içeriğinde kullandığım ERMENİLER ifadesinden, tüm Ermeniler akla getirilmemeli, hangi ulusun içinde yaşamış ve de yaşamakta olursa olsunlar, bu YALANLARA katılmayan, maşa olarak kullanılmayan Ermeni unsurları ayrı tutulmalıdır. Hangi din ve hangi kökenden olursa olsun kişinin inanç dünyasına saygı duymamız insan olmanın gereğidir. Bu nedenle her Ermeni ferdini YALANCILIKLA-ŞAKLABANLIKLA suçlamadığım iyi bilinmelidir.

      Günümüze kadar gelmiş insan neslinin, Nuh’un çocuklarına bağlama iddialarının içinde yer almaya çalışan Ermeniler, Âdem’in varlığını, tufandan sonra Nuh’un yaşamış olduğu uzun zaman dilimini nedense dikkate almamakta, görmek istememektedirler. Pagan dönem, diğer millet gibi Ermenilerin de Hıristiyanlık öncesi yaşadıklarıyla aynıdır. Mitolojik dönemden başlayarak, milletlerin, kavimlerin tanrı/tanrıça, ilah/ilahe, sonuçta tapındıkları putlar, putperestlikleri hemen hemen benzerdir. Sümerlerden başlayarak dini inançlar, farklı ilişkiler doğrultusunda, devlet, kavim ve milletlerin kendi anlayışlarına bağlılıklarına rağmen, birbirlerinden etkilenme sonucunu doğurmuştur.

      Mesela;

            “Bir ilkçağ kavmi olan Yunanlılar medenî ve kültürel müesseselerini çağdaş Ön Asya kavimlerinden ve Mısırlılardan alarak önce bugünkü Türkiye toprakları üzerinde geliştirmişlerdir. Antik çağların büyük medeniyetleri içinde bugünün Batı medeniyetine en yakın ve en munis medeniyet Mısır medeniyetidir. Din, felsefe ve bilimler alanın da Batı medeniyetinin kültür temelini Mısır medeniyeti teşkil eder. Öte yandan, dine ait büyük prensipler ve Yahudilikle Hıristiyanlığın esasını teşkil eden kaidelerin büyük bir kısmı Mısır'dan geldi. Bunları Musa peygamber getirdi. Musa peygamber, Mısır hierophanteslerinin öğrencisi idi. Onların hikmetlerini bilirdi.”

      “Mısır, Batı medeniyetinin dedesidir. Hellen adı verilen Yunanlılar, Sokrates'den evvelki devirlerde yaşamış hâkimlerden, yeni Eflatun cu hâkimlere kadar, Yunanlıların ileri gelenleri yalnız din ve felsefe değil, diğer ilimleri de öğrenmek için Mısır'a gitmişlerdir.”

     “Eski Mısırlılarla eski Ön Asya kavimleri arasındaki medenî ve kültürel münasebetler ayrı bir konudur. Yalnız gerçek şudur. Mısırlılar, eski ön Asya kavimlerinden çok şey almışlar, fakat onlara az şey vermişlerdir. Çünkü Ön Asya'da yaşayan kavimlerden birçoğu medeniyet bakımından Mısırlılara takaddüm etmişlerdir. Sümerler Hititler bu kavimlerdendir. Bugünkü Türkiye topraklarında bulunan arkeolojik eserler de yer alan mitoloji hikâyelerinin asılları ön Asya kavimlerinin mitolojilerinde ve kültür hayatlarında mevcuttur.”

     “Bu inançların ve hurafelerin ilk göründükleri yer Sümer ülkesidir. Hurafeler Mısır'dan Yunanistan'a geçti. Bu hurafeleri Fenikeli bir koloni getirdi. Yunanlılar uçarı insanlardı. Şaşılacak hikâyelerden hoşlanırlardı. Onun için, Fenikelilerin Mısır'dan getirdikleri inançları istekle kabul ettiler. Herodotos şöyle yazar: "...Bu yabancılar Yunanistan'a gelmeden önce Yunanlılar birçok ilâhlara kurbanlar keserlerdi. Fakat bu ilâhların hiç birine şu veya bu ismi vermezlerdi. Çünkü Yunanlılar bu ilâhların adlarını bilmezlerdi. Onlar genel olarak ilâh der, çıkarlardı. Çok sonradan, ilâhların isimleri Mısırdan getirilince bu ilâhların isimlerini öğrendiler.”

     “Yunanlılar, çok ilahlı kültlerin kusurlarını da kabullendiler. Göğü, yeri ve cehennemi ilâhlarla doldurdular: insanlara, hayvanlara, bitkilere, su kaynaklarına, yıldızlara, Tartaros ülkesi denen cehennem ülkesindeki ruhlara, ulûhiyet izafe ettiler. Bu mitolojik buluşları süslemek için şiirden faydalandılar. Şafak, gül parmağı ile zamanı uyandıran genç bir ilâh tanrıça oldu. Güneş, insanı hayran bırakan, şaşaalı arabasını süren, her akşam ateşini okyanusun dalgalarına gömen Apollon oldu.” “Romalılar, Yunanlıların hurafelerini çoğalttılar. Her yana yaydılar. Bütün memleketlerde ne kadar ilâh varsa hepsini topladılar.” ([1])

      Bu yansıma, Hz. Musa’dan, Museviliğe kadar taşınır. Kısaca M.Ö. 4000 yılları öncesinde Fırat-Dicle havzasında başlayan Sümer medeniyeti ve inanç dünyası, bütün milletlerin manevi dünyasına yansımıştır. Adına devlet, millet veya kavimler dediğimiz oluşumlar, tanrı panteonlarında kullandıkları isimleri, kendi dil anlayışlarıyla ifade etmişlerdir. Hangi milletin, hangi tanrıyı/tanrıçayı nereden taşıdıkları, hangi inancın, diğer inançtan nasıl etkilendiği, aşağıda ki tablo dikkatlice incelendiğinde anlaşılacaktır. Bu gerçekten kaçan, tarihlerini tahrif ettikleri gibi inanç dünyalarında da YALAN söyleyen Ermeniler olmuştur. Mitolojik dönemde tanrı/tanrıçalarına panteon ilan ettikleri ANİ (Kemah) yok sayılmış, ANİ (Kars) yaratılmıştır. Diğer bölgeleri daha önce belirtmiştim.

      İnanç dünyalarının üzerine kurdukları YALANLARLA birlikte, Ermenilerin de yaşadıkları her bölgeyi Ermenistan olarak adlandırarak, sadece kendilerini kandırmakta, kendi gelecek kuşaklarına YALANLARLA dile getirdikleri, mesnetsiz bir tarih bırakma gafletinde bulunmaktadırlar. Var olmalarında Turani ve Aryanlı kavimlerle karışmış halklardan biri olduklarını inkâr ederek, başka bir YALANIN savunuculuğunu yapmaktadırlar.

      Birlikte yaşadıkları; Araplar, Arsaklar, Avarlar, Bizanslılar, Hazarlar, Hattiler, Hunlar, Hurriler, Hayaşalar, İskitler, Karamanlılar, Katalonlar, Kıpçaklar, Kıpçak Türkleri, Kimmerler, Lezgiler, Medler, Mitanniler, Oğuzlar, Özbekler, Partlar, Persler, Romalılar, Saklar, Sahurlar, Selçuklular, Suvarlar, Talışlar, Tatarlar, Tatlar, Türkler, Udinler, Urartular vd lerini yok saymaları, YALAN söylemeleri, gelecekte ki Ermeni nesilleri için acaba ne acı sonuçlar doğuracaktır?

     Ermenilerin ilk Hıristiyan devlet olma YALANLARINI, bu iddialarının asılsızlığını daha önce yazmıştım. (Bkz. “Yüzlerce Yıllık Ermeni YALANLARI” (I)-(II) 30.5.2019- gggurses.com).

      Söz konusu YALANLARINDAN bir başkası da AKDAMAR Kilisesinin Ermeniler tarafından yapıldığının söylenmesidir. AKDAMAR KİLİSESİ 915-921 yılları arasında Akdamar Adası’nda yapılmış HIRİSTİYAN KIPÇAK TÜRKLERİNİN tapınağıdır. Yine Ermenilerin, Anadolu ve Kafkasya’da bulunan bütün KİLİSELERİN kendilerine ait olduğu hakkında ki her iddiası YALANDIR.  Bu kiliseler özellikle Roma/Bizans döneminde farklı milletler tarafından yapılmış Hıristiyan Kiliseleridir. Ermeniler burada da YALAN söyleyerek, sahiplendikleri kiliselere Ermeni kilisesi demişlerdir. Tarihçiler, coğrafyacılar ve özellikle sanat tarihçileri birlikte yapacakları araştırmalarıyla, Ermenilerin nasıl YALAN söylediklerini ortaya koyacaklarına, bunu bir gün göreceğime inanıyorum.

      Bildiğimiz kadarıyla, pagan dönemde yapılan TAPINAKLARI semavi dinlere geçerken Ermenilerden başka hiçbir millet yıkmamıştır. Konu edilen coğrafyada Hıristiyan olan sadece Ermeniler değildir. Ermenilerin de yaşadığı her bölgede Hıristiyan olan diğer milletlerde vardır. Ermenilerin de diğer toplumlarla birlikte yaşadığı yerlerin varlığını inkâr etmiyoruz. Yalnızca her yaşadıkları bölgeye ERMENİSTAN demelerini bu mesnetten yoksun YALANLARINI, hiçbir dünya milletinin ve tarihinde kabul etmediğini biliyoruz.

     Her ne kadar, Ermenilerin Anadolu’ya gelişleri, dağılışları zaman açısından mitolojiye uymasa da, kaynaklarda kullanılan ifadelerden hareketle bende “mitoloji” ifadesini kullandım. Ermenilerin o dönemden itibaren nasıl YALAN söylediklerini takdirlerinize bırakıyorum. Aşağıda, hangi milletin, hangi tanrı/tanrıçaya tapındığını değerlendirerek bir sonuca varacağınıza inanmak istiyorum.

     “Mitolojik hikâyelere göre ilâhların en eskisi Khaos'dur. Khaos, başlangıcı olmayan bir mabuttur, öbür ilâhların da hepsi ebedîdir, ölümsüzdür. Fakat başlangıçları vardır. Khaos'un başlangıcı yok fakat sonu vardır. Khaos, hilkatle birlikte helâk olur gider.

Khaos; Atlas,  Akhéron (Gayya), Azrail, Ceres, Centimanes, Coelus, Cybèle (Cybela), Cyclopse, Destin, Discorde, Eants,  Epimétheus, Furies, Gaia, Geants, Hekatonkheir, Hestia, Herkül (Herakles), Janus,  Japet,   Juno,  Jüpiter (Zeus), Kybele (Rhea),  Minerva (Athena), Mercurius (Hermes), Neptunus (Poseidon), Nuit, Nympehs,  Ocean (Okeanos), Pandora, Plut (Hades),   Plüton,    Prométheus, Saturne (Kronos), Songes, Tellus, Tethys, Titan, Titéa,  Uranos, Vesta, Vulcain, , Vénus,”  vd leri söz konusu tanrı/tanrıça, ilah ve ilahelerdir. Bu ilah/ilahelerin hayat hikâyeleri de bilinmektedir!

 “Mesela; Zeus'un izdivaç ettiği ilaheler dokuz tanedir ve adları şunlardır:

1. Hera; Hera'dan çocukları: (ı). Ares (ıı). Hebe (ııı). Îlithie (ıv). Hephaistos

2. Metis; Metis'ten doğan çocuğu: (ı). Pallas Athena.

3. Themis; Themis'ten olan çocuklar: (ı). Heures. Horai (Horalar) (ıı). Mories. Moirai (Moiralar)

    Hora'lardan olan çocuklar: (ı). Dike (ıı). Eunomia (ııı). İren

    Moira'lardan olan çocuklar: (ı). Klotho (ıı). Lakhesis (ııı). Atropos

4. Leto; Lcto'dan olan çocukları: (ı). Apollon (ıı). Artemis.

5. Maia; Maia'dan olan çocuğu: (ı). Hermes

6. Menemosyne; Mnemosyne'den olan çocukları: (ı). Musa'lar, Musa'lardan olan çocuklar: (ı). Klio (ıı). Euterpe (ııı). Thalia

    (ıv). Melpomene (v).Terpsichore, (vı). Erato, (vıı). Polymnia, (vııı). Urania, (ıx). Kalliope

7. Dione; Dione'den olan çocuğu: (ı). Aphrodite.

8. Demeter; Demeter'den olan çocuğu: (ı). Persephone.

9. Eurynome; Eurynome'den olan çocuğu: (ı). Kharites.

    Kharites'lerden olan çocukları: (ı). Euphrosync, (ıı). Thalia,  (ııı). Aglae

Zeus veya Jüpiter'in izdivaç ettiği kadınlar on iki tanedir. Adları şunlardır:

1. Alkmene; Alkmene'den olan çocuğu: (ı). Herakles

2. Semélé; Semélé'den olan çocuğu: (ı). Dionysos.

3. Io; Io’dan olan çocuğu: (ı). Epaphos

4. Laodamia; Laodamia'dan olan çocuğu: ( ı). Sarpedon.

5. Elektra; Elektra'dan olan çocuğu: (ı). Dardanos.

6. Europe; Europe'den olan çocukları:  (ı). Minos,  (ıı). Rhadamante

7. Leda; Leda'dan olan çocukları: (ı). Hélène, (ıı). Klytemnestra, (ııı). Dioscuros'lar

    Dioscuros'lardan olan çocukları: (ı). Kastor,  (ıı). Pollu

8. Egina; Egina'dan olan çocuğu:  (ı). Eakos

9. Mera; Mera'dan olan çocuğu: (ı). Lokros

10. Kallisto; Kallisto'dan olan çocuğu: (ı). Arkas.

11. Antiope; Antiope'deri olan çocukları: (ı). Amphion, (ıı). Zethos

12. Danaé; Danaé'den olan çocuğu: (ı). Perseus

     Krohos (zaman) ilâhı ile Kybele) nin oğludur. Zeus adı Sanskritçe de Diaus'dur. Türkçesi (dev) dir. Latincesi "dies" dir. Zeus veya Dies sözleri gök ışığı, gökyüzündeki nur, Zeus Pater, Zeus Piter, Dies Piter, Jupiter anlamına gelir. H E R A veya J U N O; Kronos ile Cybele'ni kızıdır. A R E S veya MARS; Ares veya Mars, ilâh Zeus (Jupiter) ile ilahe Kybele'in oğludur. Deimons (Fuga), Phobos (Timoz) çocuklarıdır. Aphrodite'e (Venüs'e) aşıktır. Ares (Mars) ilâhının kültü Trakya'dan yayılmıştır. HÉBÉ veya J O U V E N C E; Zeus (Jupiter) ile Hera (Juno) un kızıdır. Olympos ilâhlarının sâkisidir. Herakles (Herkül) ün karısı oldu. Î L Î T H Y Î E; En eski ulûhiyetlerden biridir. Sonradan Hera ve Artemis ile aynı hüviyette kabul edildi. H E P H A Î S T O S veya V U L C A Î N; Babası Zeus (Jupiter), anası Hera (Juno) dur. Aphrodite ile evlendi. Hephaistos (Vulcain) in atelyeleri yer altındadır.  M E T İ S; İlah Okeanos ile ilahe Thetys'in kızıdır. Zeus'un (Jüpiter'in) zevcesidir. A T H E N A veya M Î N E R V A; Athena Pallas (Minerva), ilâh Zeüs (Jupiter) ile ilahe Metis'in kızıdır.  T H E M İ S veya J U S T İ T İ A; Themis veya Justitia, Uranos ile Gaia-Tellus’ un kızıdır. Zeus (Jupiter) un Hera'dan sonra zevcesidir. Bu izdivaçtan Hora'lar ve Moira'lar dünyaya gelir. H O R A ' L A R (HORAÎ) M O İ R A ' L A R ( M O İ R A Î );  İlâh Zeus (Jupiter) ile Themis (Justitia) in kızlarıdır. D I K E; Zeus'un kızıdır. E U N O M Î A; Zeus'un kızıdır. E İ R E N E; Zeus'un kızıdır. T H A L L O- GECE-C A R P O-  L E T O veya L E T O N E; Coeus, Uranos ve Gaia (Yer tanrının kızları olan Phebe'nin kızıdır) Zeus (Jupiter) un zevcesidir. Apollon ve Artemis (Diana) in anasıdır. Apollon ile Artemis'i (Diana) Delos'ta dünyaya getirdi. A P O L L O N; Zeus (Jupiter) ile Leto'nun oğludur. Güneş ilâhıdır. Tıbbın ilâhıdır. Escülape (Lokman Hekim) in babasıdır. Trova şehrini bina etmiştir. A R T E M I S veya DIANA; İlâh Zeus (Jupiter) ile ilahe Léto'nun kızıdır. Apollon ile ikiz kardeşlerdir. Yunanlılardan evvelki kavimlerin mabudesidir. MAIA; İ l â h Atlas ile ilahe Pleion'un kızıdır. Nymphe (Peri) dir. Zeus (Jupiter) ile izdivaç etti. Hermes (Mercure) in anasıdır. H E R M E S veya M E R C U R E; İlah Zeus ile Nymphe (perilerden) Maia'nm oğludur. MNEMOSYNE; Hafıza ilâhesidir. Zeus'un karışıdır. Muse'ler (ilham perileri) nin anasıdır. MUSE; (İlham perileri) İlâh Zeus ile ilahe Mnemosyne'nin kızlarıdır. Önce bir tek Muse varken sonra sayıları üçe çıktı. Bunların adları şunlardır: Melete, Mneme, Aoide. Bunlar Doğu Trakya'dan yayılmışlardır. Su kaynaklarının perileridir.” ([2] )

     “Maserte'nin (Mardin Ömerli) Etimolojik Yapısı Maserte yerleşim bölgesinin adı pek çok dilde anlam kazanmıştır. Ermenilerin Hıristiyanlık öncesi inançlarından olan Pagan dönemi tüm Hint-Avrupa ari ırklarının da tek tanrılı inançları öncesi ile aynıdır, Pagan döneminde ana tanrıça Ma (An-Anahit)'ya tapınılır ve Şarap içilir, dans edilir, güneşin yedi renkli kıyafetleri giyilerek ibadet edilirdi. Ermenice de Ma tanrıça anlamına gelmekle birlikte, Serte (uipini) sözcüğü ise Farsça kökenli olup Şarap Küpü anlamına gelmektedir. Bu nedenle Maserte sözcüğü Ermenicede ana tanrıçanın Şarap üretim ve küplerinin bulunduğu yer anlamına gelmektedir. Yine Maserte ile ilgili bir diğer varsayım ise Ma'nın (Tanrıça Anahit)(Uluuhhin) ülkesi anlamına geldiği yönündedir. Burada Ma sözcüğüne takılan Serte, Cerie, Kert (ljtpUl) ekleri Ermenicede inşa edilmiş yerleşim yerleri için kullanılmıştır.” ( [3] )

AKAD TANRI ve TANRIÇALARI (PUTLAR);

 Şamaş, Sin, İştar, Naram-Sin

ASUR KIRALLIĞI TANRI ve TANRIÇALARI (PUTLAR);

Asur, İştar, Marduk, Nin-Urta, Sin, Şamaş. ( [4] )

BABİL TANRI ve TANRIÇALARI (PUTLAR);

Anu, Ansar, Apsu, Damninka, Fa, Enlil, İştar, Kingu, Kisar, Marduk, Mummu, Nintu, Sini, Şamaş, Tiamat. ( [5] )

GÜNEY ve KUZEY ARABİSTAN TANRI ve TANRIÇALARI (PUTLAR);  

ARAMLILAR: Baal Samayim. MAİNLİLER: Aştar, Aşera,  Vedd, Nekrulı, Şems. (Babil’de İştar) (Nekrulı/Nekruh; Babil’de Makrû). HADRAMAYTLILAR: Aştar, Sin,  Ho1, Şems (Babil’de Sin). KATABANLILAR: Aştar, Amm, Anbay, Şe m s. SEBALILAR: Aştar, Harimtu,  Havbas, Almâku-hû, Ta'lab, Şems. NEBATLILAR (Tedmurlular): Zu’ş-Şera, Menat, Kays. PALMİRLİLER: Arso, Azizo, Aglibolus, Agliböl, Böl, Bel, Beltis, Belhammoı, Baal Şamin, El-Lât, El-Menat, Maane, Malakbel, Maleebelus, M a n n o, Nemesis, Uzza, Yarhiböl. GASSANİLER : Uzza.

HIMYERLİLER: el-Uzza. H İCAZ BÖLGESİ(MEKKE):Hübel, Şa'rayi Yemâni, el-Uzza,  Menaf, Menat, İsaf, Naile. YESRİB (MEDİNE) :Suva, Vedd, Yağus, Yauk, Nesr, Urnyanis, Sa'd, ed-Devsi, Hubel, İsaf ve Naile. ( [6] )

(Başka bir kaynak da)

GÜNEY ve KUZEY ARABİSTAN TANRI ve TANRIÇALARI (PUTLAR); 

Âim,  Âmile, Cihâr Cüzâm, Fels, Gatafân, Hevâzin, Hübel, İsâf, Kudâa, Lahm, Lât, Menaf, Menât, Nâile, Nesr, Nuhm, Rudâ, Sa’d, Süayr, Süvâ,  Ukaysir, Uzzâ, Ved, Yegüs, Yeûk, Zülhalesa, Zülkeffyn, Zülkeabât, Zûşerâ. ( [7] )

HİND TANRI ve TANRIÇALARI (PUTLAR);

Agni, Aiditi, Brahma, Durga, Ganeşa, Ganga, Garuda, Indra,  Kali, Krişna, Lakşimi, Radha, Ratri , Sarasvati, Şiva, Usas, Varuna, Vişnu. ( [8] )

Brahma, Buda, Durga, Ganeşa,  Ganga, Hanuman, Kali, Krişna, Lakşimi, Nandi,  Parvati, Rama, Sarasvati, Şiva,  Vişnu. ( [9] )

Aditi, Aryaman, Bhaga, İndra, Mitra, Nasatya, Pusan, Savitri, Surya, Varuna, Vişnu. ( [10] )

HİND TANRI ve TANRIÇALARI (PUTLAR);

Aditi, Agni, Amşa, Apas, Ardhanari, Aryaman,  Aşvin, Baladeva, Bhaga, Bhavani,   Brahma,  Brihaspati, Çanda, Daksha, Dasra, Devi, Dhatri, Durga,   Dyaus,    Dyauspitar, Ganeşa, Gauri,   Hiranyakaşipu, Ka, Kali, Krishna,  Laksmi, Lord    Marut,   Mitra, Nakshatra, Nandi,  Nasatya, Parcanya, Parvati,      Pracapati, Prithivi, Prthivimatar,   Pushan, Rama,   Rudra, Sakra, Skanda,   Savitri, Soma, Surya, Şiva, Tvaştr, Ushas, Uma,   Varuna, Vayu,  Vedik , Vishu, Vishnu, Vişvakarman,  Vivasvat, Yama, Yerana. ( [11] )

HİTİT TANRI VE TANRIÇALARI (PUTLAR);

Alalu, Anu, Teşup, Taşmişu, Kumarbi, Aranzah, Aştapi, EA, İzzummi (Uşmu), Damkina, İştar-Şauşga, Ninatta-Kulitta, EREŞ.KI.GAL ,Hannahanna, Gulşa, MAH ve NIN.TU, Telipinu, Hepat, Hapantaliia, Hedammu, İlluianka, İnara, Hupaşiia, İmpaluri, LAMA ,Kamruşepa, Kaşku, Kuababa, EN.LIL, Dagan, İmpaluri, Ullikummi, Mukişanu, Ninatta,  Kulitta, Şauşga,  Şauşga Teşup’un kız kardeşidir. Kenan mitindeki Baal’ın kız kardeşi Anat-Aştarte ile aynı görevlere sahiptir. Takitiş, Hepat, Taşmişu, Telipinu, Arinna, Şarruma, Upelluri. ( [12] )

İRAN (PERS) TANRI ve TANRIÇALARI (PUTLAR);

Aesma Daeva, Agas, Ahura Mazda, Ahurani, Aka Manah, Allatum, Ameretat, Amesha Spentalar, Anahita, Angra Mainyu, Apam-natat, Apaosa, Arishtat, Armaiti, Asha Vahista, Asman, Asto Vidatu, Atar, Baga, Bahram, Burijas, Bushyasta, Buyasta, Daena, Daevalar, Dahhak, Dena, Dev, Drug, Drvaspa, Fravashis, Ganderwa, Geus-Tasan, Geus-Urvan, Haoma, Haurvalat, Hvar, Havrekhshaeta, İndar, İndra, İzha, Khshathra Vairya, Mah, Mao, Mithra, Nairyosangha,  Nanghaithya, Neriosang, Peris, Rapithwin, Rashnu, Saurva, Spenta Mainyu, Sraosa, Srosh, Vanant, Vata, Verethragna, Vohu Manah, Vouruskasha, Yazata, Zam, Zam-Armatay, Zarich, Zurvan. ([13] )

MISIR TANRI ve TANRIÇALARI (PUTLAR);

Aha, Aken, Aker, Amathaunta, Amheh,  Amsu, Ammam, Amn,  Amon, Anat, Ancti, Andjety, Anhur, Anit, Aniu, Anget, Anouke, Anti, Anukis, Arensnuphis, Aset,   Anubis, Anuket, Apis Öküzü, Apuat, Ba-neb-tettet, Bastet, Bat,  Bes, Bukhis, Buto, Cherti,   Dedun, Geb, Ha, Harsafes, Hauhet, Hedetet, Heka, Hemsut, Henet, Hesa, Hike, Hons, Hu, Huh Hapi, Hathor, Heb, Heket, Hetep, Hnum, , Iat, Ihu, Ihy, Inpu, Ipet, Iptet,  İmhotep, Joh, Kemur, Ken, Kebechet, Kuk,  Khepera, Khnum, Lenpw, Maat, Maahes, Mandulis, Mefetseger, Menhit, Meret, Mihos, Mafdet, Mentu, Min, Mut, Neb-unnut, Nef, Neper, Nepit, Nepri, Nit,  Nefertem,  Neftis, Neith, Nu, Nut, Oetesh, Onuris, Qadesh,  Osiris- İsis- Horus, Pahet,  Ptah, Ra, Renenet, Renpet, Reret,  Sa, Seker, Sekhmet, Selkit, Seshet, Seth, Shu, Sobek, Tefnut, Temu, Toth, Tueris, Tutu, Unut, Uneg, Unti, Uto, Useret, Wadj-wer, Wepawet, Wosyet. ( [14] )

ROMA TANRI ve TANRIÇALARI (PUTLAR);

Abeona, Abundantia, Aequitas, Alemonia, Anna Peranna, Antevorte, Appiades, Apollo, Aurora, Bakkhos, Ceres, Cronus, Concordia, Diana, Iuno, Janus,  Jüpiter, Mars, Mercurius, Minerva, Neptunus, Pax, Pluton, Rhea, Saturnus, Venüs, Vesta, Vulcanus. ( [15] )

SÜMER TANRI ve TANRIÇALARI (PUTLAR);

Anu, Anunnaki, Aruru, Apsu, Dumuzi, Ea, Enlil, Enki, Ereşkigal, Emeş, Enten, Eridu, Girru, Gibil, Gudea, Haya, İgigi, İşkur, İn-Susinak, İnanna, İştar, İrgal, Kadi, Kingu, Lahmu, Lahamu, Lamassu, Lugalzaggisi, Mummu, Namtar, Nanna, Nanşe, Nidaba, Nergal, Nikkal, Ninmah, Nisaba, Nina, Nanmu, Ningirsu, Ninurta, Nusku, Ninhursag, Ningişzida, Sin, Şara, Şamaş, Şedu, Tiamat, Utu, Uraş, Urukagina, Zababa, Zuen. ( [16] )

SLAV TANRI ve TANRIÇALARI (PUTLAR);  

Daibog, Kostroma, Kupala, Maslenitsa, Mokos, Perun, Rod, Simargl, Stribog, Svarog, Volos, Yarilo. ( [17] )

URARTU TANRI ve TANRIÇALARI (PUTLAR);

Airaini, Arni, Arubani,  Babania, Ebani, Haldi, Hara, Hutuini, Inuanau, Suinina, Şelardi, Şivini, Teişeba, Tuşpuepa. ( [18] )

Adaruta, Alaptuşini, Anapşa, Arsimela, Atbini, Dieduaini, Elipri, Haldi, Hutuini, İrmuşini, İlu, Quera, Nalaini, Sebuti, Şielardi, Şivini, Tarraini, Teişeba, Turani, Ua. ( [19] )

      Mitolojik dönemlerden başlayan bütün  Ermeni YALANLARI, günümüzde de devam etmektedir. “Geç Antik Çağ yazarlarının yoğun çabalarına rağmen, Ermeni mitosu ve dininin büyük bir kısmı,  ANTİK ERMENİSTAN’IN BİZZAT KENDİSİNDEN GELEN KAPSAMLI YAZILI KANITLARIN YOKLUĞU ve ARKEOLOJİK KAYITLARIN YETERSİZLİĞİ YÜZÜNDEN HALA BİLİNMEMEKTE VEYA AÇIKLANAMAMAKTADIR. Bu ifade ile Ermenilerin her söylediklerinin, her iddialarının YALAN olduğu böylece ortaya konulmaktadır…

(Devam Edecek)

Kenan Mutlu Gürses

 


[1] CAHİT BEĞENÇ, Anadolu Mitolojisi

[2]  Cahit Beğenç-ANADOLU MİTOLOJİSİ

[3]  Dr. Yıldız Deveci Bozkuş-GÜNÜMÜZDE ÖMERLİ (MASERTE) DE SİYASİ, SOSYAL, DİN ve ETNİK YAPI BAĞLAMINDA ERMENİLER

[4]  Semih Yaşar Çizikçi- ÖN ASYA MİTOLOJİSİ VE İKONOGRAFİSİ

[5]   https://www.gizliilimler.org/Babil-Mitolojisi.htm

[6]   Dr. Neş’et Çağatay- İSLÂMDAN ÖNCE ARAP TARİHİ ve CAHİLİYE ÇAĞI

[7]   Ahmet Güç- PUT (islamansiklopedisi.org.tr)

[8]  Prof. Dr. Cengiz Batuk-HİNDUİZM (SANATANA DHARMA)

[9]  Yrd. Doç. Canan Sönmezdağ Zöngür- HİNDUİZM’İN ÖNEMLİ TANRI VE TANRIÇA HEYKELLERİ

[10]  Yrd. Doç. Dr. Hayreddin Kızıl - HİNT VE İRAN MİTOLOJİLERİNE GÖRE “MİTRA”

[11]  Nazlı Tükenmez Erdur- HİNT MİTOLOJİSİ HİNTLİLERDE TANRI

[12]  Prof.Dr. Asuman BALDIRAN (ve heyet) - MİTOLOJİ VE DİN

[13]  https://www.wikiwand.com/tr/Pers_mitolojisi

[14] Meryem K. ÇİFÇİ- ESKİ MISIR DİNİNDE TANRI VE ÖTE DÜNYA İNANCI 

[15] Simge Pala-ROMA MİTOLOJİSİ NEDİR? ROMA MİTOLOJİSİ TANRILARI

[16]  Özden Gül Ötker- SÜMERLİLER’İN DİNİ İNAÇ ve ADETLERİ

[17] Gamze Öksüz-ANA HATLARIYLA RUS MİTOLOJİSİ

[18] Aslan Murat Aydın - URARTU DİNİ

[19] Çağatay YÜCEL- URARTU DİNİ VE TAPINIM SİSTEMLERİ

Kenan Mutlu Gürses

ERMENİ DIASPORASI and CLOWNS (IV)

 31 Ağustos 2020


 

 

What they lived with; Arabs, Plots, Avarlar, Byzantines, Caspians, Attiler, Huns, Hurri, Hayaqans, Isamass, Karamanians, Catalons, Koptics, Koptic Turks, Kimmers, Lezgiler, Medler, Mitanni, Oguzlar, Uzbeks, Parts, Persians, Romans, Saklar, Sahurlar, Seljuks, Suvarlar, Tatromes, Tatars, Tastes, Turks, Udines, Urartular, what consequences will cause for future Armenian generations?

As I stated when I began my article titled "ERMENİ DIALOGUE AND CLOWNS", "The never-ending LIES of the Armenians of the Diaspora, the slanders, the imperialist forces that support them, and the statesmen who act under their guidance... I will try to draw your attention to some claims by looking at theology, theology and mythology, the depth of history, even with the lines, to explain the reasons for which armenians are thrown into different parts of the world, which country they live in, what number they live in, the reasons for migration to those countries as far as the pen returns." Let's see what the mythological world of faith of the Armenians is like!

For centuries, a society that has been undecided about where to live with whom has been a victim of executive LIES that mislead them. Of course, there is no nation in history that has not suffered. Like the so-called Armenian state rulers, it has been rare for the state rulers to cheat their own people throughout history. In the fashion of my day, the despicable lies that I use for the Armenians of DiASPORA, all based on historical sources, the expression of THE ARMENIANs I used in the content of the writing, should not be brought to mind, no matter which nation they live and live in, armenian elements that do not participate in these LIES, which are not used as tongs should be kept separate. Regardless of religion and origin, it is necessary to be human to respect the world of faith. Therefore, it should be well known that I do not accuse every Armenian member of fraud and clowning.

Armenians who are trying to contain the claims of connecting the present generation of people to Noah's children do not want to see the existence of Adam, the long time that Noah lived after the deluge. The pagan era, like the other nation, is the same as the armenians experienced before Christianity. Starting from the mythological period, the idolatry of nations, the god/goddesses of the peoples, the god/goddess, the god/ilahe, the idols they worship after all, are almost similar. Starting with the Sumers, religious beliefs have resulted in the impact of each other in line with different relations, despite the commitment of the state, people and nations to their own understandings.

For example, i'm going to

      "The Greeks, a primitive people, have developed their civil and cultural establishments on the territory of today's Turkey by taking them from contemporary Front Asian tribes and Egyptians. Among the great civilizations of ancient times, the closest and most munis civilization to today's Western civilization is Egyptian civilization. Egyptian civilization is the cultural basis of Western civilization in the field of religion, philosophy and sciences. On the other hand, large principles of religion and the majority of the plinths that constitute the basis of Judaism and Christianity came from Egypt. Moses brought them to the prophet. Moses was a disciple of the Egyptian hierophantes. He knew their wisdom."

"Egypt is the grandfather of Western civilization. From the rulers who lived in the periods before Socrates to the new Magenta judges, the greeks went to Egypt to learn not only religion and philosophy, but also other sciences."

"Civil and cultural relations between ancient Egyptians and ancient Front Asian tribes are a separate issue. The truth is, but the truth is. The Egyptians took a lot from the ancient front Asian tribes, but they gave them little. Because many of the tribes living in Pre-Asia have attached to the Egyptians in terms of civilization. Sumers Hittites are of these tribes. The original mythology stories, which are also found in the archaeological artifacts found on the territory of Today's Turkish, are present in the mythology and cultural lives of the pre-Asian peoples."

"The first place where these beliefs and superstitions appear is the Sumerian country. Superstitions crossed from Egypt to Greece. These superstitions brought a phoenician colony. The Greeks were flying people. They liked amazing stories. So they willingly accepted the beliefs that the Phoenicians brought from Egypt. Herodotos writes: "... Before these foreigners came to Greece, the Greeks slaughtered victims on many gods. But they wouldn't give any of these gods one or the other name. Because the Greeks didn't know the names of these gods. They used to say god in general, and they would come out. They learned the names of these gods when the names of the gods were brought from Egypt."

"The Greeks also accepted the flaws of the very godly cults. They filled the heavens and the earth and hell with gods: they made the souls of the land of Hell, the land of Tartaros, to the people, the cattle, the plants, the water springs, the stars. They took advantage of poetry to decorate these mythological discoveries. The sun was apollo, which fascinated you, drove his astonishing car, buried his fire every evening in the waves of the ocean." The Romans reproduced the superstitions of the Greeks. They spread all over the place. They have gathered all the gods in all the country." ([1])

This reflection is carried from Moses to Judaism. In short, sumerian civilization and the world of faith, which began in the Euphrates-Tigris basin before 4000 BC, are reflected in the spiritual world of all nations. The formations, which we call state, nation or people, have expressed the names they use in god pantheons with their own understanding of their language. It will be understood when the table below is carefully examined, which nation, which god/god, where they carry it, which faith is influenced by other faiths. This was the Armenians who really escaped, falsified their history, as well as in the worlds of faith. Ani (Kemah) was ignored and ANI (Kars) was created, which they declared pantheons to gods/goddesses during the mythological period. I've mentioned other areas before.

Together with the LIES they establish on the worlds of faith, they are in the blunder of leaving an unfounded history, which they call Armenia, not only those where armenians live, and deceive themselves, and speak to their future generations with LIES. They are advocating for another LIE, denying that they are one of the peoples involved with turani and aryanlı tribes in their existence.

What they lived with; Arabs, Plots, Avarlar, Byzantines, Caspians, Attiler, Huns, Hurri, Hayaqans, Isamass, Karamanians, Catalons, Kıpçaklar, Kıpçak Turks, Kimmers, Lezgiler, Medler, Mitannilar, Oguzlar, Uzbeks, Parts, Persians, Romans, Saklar, Sahurlar, Seljuks, Suvarlar, Tatromes, Tatars, Tastes, Turks, Udines, Urartular, what consequences will have consequences for future Armenian generations?

I have written before the Lies of armenians becoming the first Christian state, the unfounded ness of these allegations. (See "Hundreds of Years of Armenian LIES" (I)(II) 30.5.2019- gggurses.com).

Another of the lies in question is the word that the AKDAMAR Church was built by the Armenians. AKDAMAR CHURCH Is the temple of THE HIRISIAN KIPÇAK TURKS built on Akdamar Island between 915-921. Again, every claim by the Armenians that all the churches in Anatolia and the Caucasus belong to them is false. These churches are Christian Churches, especially made by different nations during the Roman/Byzantine period. Here, armenians also lied and called the churches they owned an Armenian church. Historians, geographers and especially art historians believe that one day I will see this, as they will demonstrate how armenians lie through their research together.

As far as we know, no nation has destroyed except the Armenians when the TAPINAKS made in the pagan period passed to the heavenly religions. Armenians are not the only Christians in the geography being discussed. There are other nations that are Christians in every region where armenians live. We do not deny the existence of places where Armenians live with other societies. We know that he does not accept the lies of any world nation and its history, which only lacks this term to call them ERMENISAN to every region they live in.

Although the arrival of Armenians to Anatolia and their dissolution does not conform to mythology in terms of time, I used the phrase "mythology" based on the expressions used in the sources. I leave it to your appreciation how armenians lie since then. I want to believe that you will come to a conclusion below by evaluating which nation worships which god/goddess.

"According to mythological stories, khaos is the oldest of the gods. Khaos is a god with no beginning, and all other gods are eternal, immortal. But there are beginnings. Khaos has no beginning, but there is an end. Khaos will be ruined with hilkat.

Khaos; Atlas, Akhéron (Gayya), Grim Reaper, Ceres, Centimanes, Coelus, Cybèle (Cybela), Cyclopse, Destin, Discorde, Eants, Epimétheus, Furies, Gaia, Geants, Hekatonkheir, Hestia, Hercules (Herakles), Janus, Japet, Juno, Jupiter (Zeus), Kybele (Rhea), Minerva (Athena), Mercurius (Hermes), Neptunisia (Poseidon), Nuit, Nympehs, Ocean (Okeanos), Pandora, Plut (Hades), Pluto, Prométheus, Saturne (Kronos), Songes, Tellus, Tethys, Titan, Titéa, Uranos, Vesta, Vulcain, Vénus," vd. The life stories of these gods/gods are also known!

 "For example, if you're going to Zeus's nine ilahes are nine, and their names are:

1. Hera; Hera's children: (I). Ares (II). Hebe (III). Îlithie (Iv). Hephaistos

2. Metis; Born in Metis: (I). Pallas Athena.

3. Themis; Children from Themis: (I). Heures. Horai (Horalar) (II). Mories. Moirai (Moiralar)

Children of the Hora: (I). Eunomia (II). Ike

Children from moira: (I). Klotho (Ii). Lakhesis (III). Atropos

4. Leto; Children from Lcto: (I). Apollon (II). Artemis.

5. Maia; Maia's child: (I). Hermes

6. Menemosyne; Their children from Mnemosyne: (I). Euterpe (iii). Thalia

(New Year). Melpomene (v). Terpsichore, (vi). Erato, (vii). Polymnia, (vıi). Urania, (Ix). Kalliope

7. Dione; His child from Dione: (I). Aphrodite.

8. Demeter; His child from Demeter: (I). Persephone.

9. Eurynome; His child from Eurynome: (I). Kharites.

Children from kharites: (I). Euphrosync, (Ii). Thalia, (III). Aglae

The women zeus or Jupiter are twelve. Their names are:

1. Alkmene; His child from Alkmene: (I). Heracles

2. Semélé; His child from Semélé: (I). Dionysos.

3. Io; Io's child: (I). Epaphos

4. Laodamia; His child from Laodamia: (I). Sarpedon.

5. Elektra; His child from Elektra: (I). Dardanos.

6. Europe; Children from Europe: (I). Minos, (II). Rhadamante

7. Leda; Children from Leda: (I). Hélène, (Ii). Klytemnestra, (II). Dioscuros

Children from dioscuros: (I). Kastor, (Ii). Pollu

8. Egina; Egina's child: (I). Plaid

9. Pasture; Son from Pasture: (I). Lokros

10. Kallisto; The child from Kallisto: (I). Arkas.

11. Antiope; Children with antiopeskin: (I). Zethos

12. Danaé; His child from Danaé: (I). Perseus

Krohos (kybele with the god of time) is the son of. The name Zeus is Sanskrit de Diaus. It is turkish (giant). Latin is "dies". Zeus or Dies lyrics mean skylight, light in the sky, Zeus Pater, Zeus Piter, Dies Piter, Jupiter. H E R A or J U N O; Kronos and Cybele are his daughter. A R E S or MARS; Ares or Mars is the son of the divine Zeus (Jupiter) and ilahe Kybele. Deimons (Fuga) are phobos (Timoz) children. He falls in love with Aphrodite( Venus). The cult of the Ares (Mars) god has spread from Thrace. HÉBÉ or J O U V E N C E; She is the daughter of Zeus (Jupiter) and Hera (Juno). It is the saline of olympos gods. Herakles became the wife of fame. Î L Î T H Y Î E; It's one of the oldest countries. She was later accepted in the same way as Hera and Artemis. H E P H A Î S T O S or V U L C A Î N; His father is Zeus (Jupiter) and his mother Is Hera (Juno). She married Aphrodite. The satelions of Hephaistos (Vulcain) are underground. M E T I S; He is the daughter of Thetys and Ilahe Thetys. It is the wife of Zeus (Jupiter). A T H E N A or M Î N E E R V A; Athena Pallas (Minerva) is the daughter of divine Zeus (Jupiter) and ilahe Metis. T H E M I S or J U S T I T I A; Themis or Justitia is the daughter of Uranos and Gaia-Tellus. Zeus (Jupiter) is a man after Hera. From this conve, the Horas and moira are born. H O R A ' L A R (HORaî) M O I R A ' L A R (M O I R A Î); They are the daughters of Divine Zeus (Jupiter) and Themis (Justitia). D I K E; She's Zeus' daughter. E U N O M Î A; She's Zeus' daughter. E I R E N E; She's Zeus' daughter. T H A L L O- NIGHT-C A R P O-L E T O or L E T O N E; Coeus, Uranos and Gaia (The daughter of Phebe, the daughter of God, is the wife of Zeus (Jupiter). Apollon and Artemis (Diana) are the mother. Apollon and Artemis (Diana) were born in Delos. A P O L L O N; He is the son of Zeus (Jupiter) and Leto. It's the sun. It's a proclamation of medicine. Escülape (Lokman Hekim) is the father of the den. It has built the city of Trova. A R T E M I S or DIANA; Apollon and twin brothers. It is the mabude of the people before the Greeks. MAIA; She is the daughter of I l â h Atlas and ilahe Pleion. Nymphe is the Fairy. He was in a state of disservice with Zeus (Jupiter). It is the mother of Hermes (Mercure). H E R M E S or M E R C U R E; MNEMOSYNE; It's a memory of it. It's zeus' mix. Muses are the mother of muses( muses). MUSE; (Muses) are daughters of Divine Zeus and ilahe Mnemosyne. First there was Muse, then their numbers tripled. Their names are: Melete, Mneme, Aoide. They have spread from Eastern Thrace. They are the fairies of water resources." ([2] )

"The Etymological Structure of Maserte (Mardin Omerli) has gained meaning in many languages. The Pagan period, one of the armenians' pre-Christian beliefs, is the same as before the monotheistic beliefs of all Indo-European ari-breeds, worshipped the mother goddess Ma (An-Anahit) during the Pagan period and drank wine, danced, worshipped in seven colorful clothes of the sun. Armenian also means Ma goddess, but the word Serte (uipini) is of Persian origin and means Wine Cube. For this reason, the word Maserte means the place where the mother goddess's wine production and cubes are located in Armenian. Another assumption about Maserte is that ma (Goddess Anahit)(Uluuhhin) means country. Here, the serte, cerie, kert (ljtpUl) attachments attached to the word Ma were used for settlements built in Armenian." ( [3] )

AKAD GOD and GODS (IDOLS);

Shaash, Sin, Istar, Naram-Sin

ASSYRIAN RENT GOD AND GODS (IDOLS);

Assyrian, Ishtar, Marduk, Nin-Urta, Sin, Shaaş. ( [4] )

MUGA AND GODS (IDOLS);

Anu, Ansar, Apsu, Damninka, Fa, Enlil, Istar, Kingu, Kisar, Marduk, Mummu, Nintu, Sini, Shaash, Tiamat. ( [5]  )

SOUTH and NORTH ARABIAGODS and GODS (IDOLS);  

ARAMLILAR: Baal Samayim. MATTES: Atar, Incera,Vedd, Nekruli,, Şems. (Istar in Babylon) (Nekrulı/Nekruh; Makrû in Babylon). HADRAMAYTLIS:Sin,Ho1, Şems (Sin in Babylon). KATABANLILAR: Ashtar, Amm, Anbay, Şe s. SEBALILAR: Ashtar, Harimtu, Havbas, Almâku-hû, Ta'lab, Şems. NEBATLILAR ((Tedmurlular):Zu'ş-Shera, Menat, Kays. PALMS: Arso, Azizo, Aglibolus, Agliböl, Divide, Bel, Beltis, Belhammoı, Baal Shamin, Al-Lât, El-Menat, Maane, Malakbel, Maleebelus, M a n n o, Nemesis, Uzza, Yarhiböl. GASSANILER : Uzza.

HIMYERLıLER: al-Uzza. H İJAZZREGION(MECCA):Hübel, Şa'rayi Yemâni, al-Uzza, Menaf, Menat, Ipure, Naile. YESRIB (MEDİNE) :Suva, Vedd, Yağus, Yauk, Nesr, Urnyanis, Sa'd, ed-Devsi, Hubel, Ipure andNaile. ( [6] )

(Another source)

SOUTH and NORTH ARABIAGODS and GODS (IDOLS); 

Aim, Amile, Cihâr Cüzâm, Fels, Gatafân, Hevâzin, Hubel, Isaac, Kudâa, Lahm, Lât, Menaf, Menât, Nâile, Nesr, Noahm, Rudâ, Sa'd, Süayr, Süvâ, Ukaysir, Uzzâ, Ved, Yegüs, Yeûk, Zülhalesa, Zülkeyn, Zülken, Zâât, Zâât, Zââ. ( [7] )

HISND GOD and GODS (IDOLS);

Agni, Aiditi, Brahma, Durga, Ghana, Ganga, Garuda, Indra, Kali, Krishna, Lakshimi, Radha, Ratri, Sarasvati, Shiva, Usas, Varuna, Cherry. ( [8]  )

Brahma, Buddha, Durga, Ghanaa, Ganga, Hanuman, Kali, Krishna, Lakshimi, Nandi, Parvati, Rama, Sarasvati, Shiva, Cherry. ( [9]  )

Aditi, Aryaman, Bhaga, Indra, Mitra, Nasa, Pusan, Savitri, Surya, Varuna, Cherry. ( [10]  )

HISND GOD and GODS (IDOLS);

Aditi, Agni, Amşa, Apas, Ardhanari, Aryaman, Ashvin, Baladeva, Bhaga, Bhavani, Brahma, Brihaspati, Çanda, Daksha, Dasra, Devi, Dhatri, Durga, Dyaus, Dyauspitar, Ganasha, Gauri, Hiranyakasipu, Ka, Kali, Krishna, Laksmi, Lord Matra, Mirut, Mirut, Nakshatra, Nandi, Nasatya, Parcanya, Parvati, Pracapati, Prithivi, Prthivimatar, Pushan, Rama, Rudra, Sakra, Skanda, Savitri, Soma, Surya, Shiva, Tvashtr, Ushas, Uma, Varuna, Vayu, Vedik, Vishu, Vishnu, Visharman, Vivvat, ( [11]  )

THE GOD AND THE GODS (IDOLS);

Alalu, Anu, Teşup, Tasmishu, Kumarbi, Aranzah, Ashtapi, EA, İzzummi (Uşmu), Damkina, Istar-Smackga, Ninatta-Kulitta, EREŞ.KI.GAL, Hannahanna, Gulsha, MAH and NIN. TU, Telipinu, Hepat, Hapantaliia, Hedammu, İlluianka, Inara, Hupashia, Impaluri, LAMA , Kamruşepa, Kasku, Kuababa, EN. Lil, Dagan, Impaluri, Ullikummi, Mukişanu, Ninatta, Kulitta, Shadga, Shadga Tashup's sister. He has the same duties as Baal's sister, Anat-Ashtarte, in the kenan myth. Takitiş, Hepat, Tasmishu, Telipinu, Arinna, Sharruma, Upelluri. ( [12]  )

IRAN (PERSIAN) GODS AND GODS (IDOLS);

Aesma Daeva, Agas, Ahura Mazda, Ahurani, Aka Manah, Allatum, Ameretat, Amesha Spentalar, Anahita, Angra Mainyu, Apam-natat, Apaosa, Arishtat, Armaiti, Asha Vahista, Asman, Asto Vidatu, Atar, Baga, Bahram, Burijas, Bushyasta, Buyasta, Daena, Daevalar, Dahhak, Dena, Dev, Drug, Drvaspa, Fravashis, Ganwawaus, Gesan-Gesan Geus-Urvan, Haoma, Haurvalat, Hvar, Havrekhshaeta, Indar, Indra, Izha, Khshathra Vairya, Mah, Mao, Mithra, Nairyosangha, Nanghaithya, Neriosang, Peris, Rapithwin, Rashnu, Saurva, Spenta Mainyu, Sraosa, Srosh, Vanant, Vata, Verethragna, Vohu Manah, Vouruskasha, Yazata, Zam, Zam,Armatay, Zarich, Zurvan. ([13]  )

 EGYPT GOD AND GODS (IDOLS);

Aha, Aken, Aker, Amathaunta, Amheh, Amsu, Ammam, Amn, Amon, Anat, Ancti, Andjety, Anhur, Anit, Aniu, Anget, Anouke, Anti, Anukis, Arensnhisup, Ace, Anubis, Anuket, Apis Element, Apuat, Ba-neb-tettet, Bastett, Bastet, Bastet, Bastt, Bastet, Bastt, Bastet, Bastet, Bastet, Bastet, Bastt, Bastet, Bastt, Bastet, Bastet, Bastet, Bastet, Bastet, Bastet, Bastet, Bastet, Basu, Aniu, Anget, Anouke, Anti, Anukis, Arensnhisup, Ace, Anubis, Anuket, Apis Element, Apuat, Ba-neb-ttett, bastettt, bastettt, bastettt, bastettt, bastettt, bastettt, bastettt, bastetttt, basttttt, basttttt, bastetttt, basttttt, baste Bat, Bes, Bukhis, Buto, Cherti, Dedun, Geb, Ha, Harsafes, Hauhet, Hedetet, Heka, Hemsut, Henet, Hesa, Hike, Hons, Hu, Huh Hapi, Hathor, Heb, Heket, Hetep, Hnum, Iat, Ihu, Ihy, Inpu, Ipet, Iptet, Johhot, Johhot, Johhot, Johhot, Johhot, Johhot, Kemur, Ken, Kebechet, Kuk, Khepera, Khnum, Lenpw, Maat, Maahes, Mandulis, Mefetseger, Menhit, Meret, Mihos, Mafdet, Mentu, Min, Mut, Neb-unnut, Nef, Neper, Nepit, Nepri, Nit, Nefertem, Neftis, Neith, Nute, Ote, Nut shsh, Onuris, Qadesh, Osiris- Isis- Horus, Pahet, Ptah, Ra, Renenet, Renpet, Reret, Sa, Seker, Sekhmet, Selkit, Seshet, Seth, Shu, Sobek, Tefnut, Temu, Toth, Tueris, Tutu, Forget, Uneg, Unti, Uto, Useret, Wadj-wer-wer , Wepawet, Wosyet. ( [14]  )

ROMAN GODS AND GODS (IDOLS);

Abeona, Abundantia, Aequitas, Alemonia, Anna Peranna, Antevorte, Appiades, Apollo, Aurora, Bakkhos, Ceres, Cronus, Concordia, Diana, Iuno, Janus, Jupiter, Mars, Mercurius, Minerva, Neptunisia, Pax, Pluton, Rhea, Saturnus, Venus, Vestaus, Vulcancan. ( [15]  )

SUMER GOD and GODS (IDOLS);

Anu, Anunnaki, Aruru, Apsu, Dumuzi, Ea, Enlil, Enki, Ereşkigal, Emeş, Enten, Eridu, Girru, Likel, Gudea, Haya, İgigi, Iskur, In-Susinak, Inanna, Istar, Irgal, Kadi, Kingu, Lahmu, Lahamu, Lamassu, Lugalzaggisi, Mummu, Namtar, Nanna, Nanşe, Nidaba, Nergal, Nikkal, Ninmah, Nisaba, Nina, Nanmu, Ningirsu, Ninurta, Nusku, Ninhursag, Ningishzida, Sin, Sa, Shaaş, Shedu, Tiamat, Utu, Urash, Uruka, Zugina, Zaka, Zaka, Zaen. ( [16]  )

SLAVIC GODS AND GODS (IDOLS);

Daibog, Kostroma, Kupala, Maslenitsa, Mokos, Perun, Rod, Simargl, Stribog, Svarog, Volos, Yarilo. ( [17]  )

URARTU GOD AND GOD (IDOLS);

Airaini, Arni, Arubani, Babania, Ebani, Haldi, Hara, Hutuini, Inuanau, Suinina, Shalardi, Shivini, Teişba, Tuşpuepa. ( [18]  )

Adaruta, Alaptini, Anapsha, Arsimela, Atbini, Dieduaini, Elipri, Haldi, Hutuini, Iririni, Ilu, Quera, Nalaini, Sebuti, Shielardi, Shivini, Tarraini, Teişba, Turani, Ua. ( [19]  )

All Armenian LIES, which began from mythological periods, continue today. "Despite the intensive efforts of late Antiquities writers, much of the Armenian mito and religion are still UNKNOWN OR EXPLAINED DUE TO THE ABSENCE OF COMPREHENSIVE WRITTEN INFORMATION FROM THE OURSELVES OF ANTARCTICA AND THE INSUFFICIENTNESS OF ARCHEOLOGICAL RECORDS. With this expression, every thing the Armenians say, every claim, is revealed so that it is FALSE...

 (Will Continue)

Kenan Mutlu Gurses


Rogg & Nok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi:- Rogg & Nok ANTİ-TERRORİSM Araştırma Grubu

E-Posta ile gönderilen veya direk Web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal/siyasal içerikli paylaşımlar TC Anayasasının;
MADDE 25: "Düşünce ve Kanaat Hürriyeti";
MADDE 26: "Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti"
kapsamında Web sitemizde yapılmıştır.
Kişisel veya kurumsal Demokratik düşünce ve kanaatlerimiz engellenmesi ve/veya şiddet/baskı altına alınması, bu nedenle
"Yazar olan biz Hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısı ile olası her türlü anti-demokratik yasal girişimi",
TC Anayasası, AİHM ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz…

OKUYUCU YORUMLARI

UYARI:Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.(Yorum Yapanın Taahütü)Yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Ad Soyad
E-Posta
Yorum
Copyright ©2010 - Tüm hakları saklıdır.
PHP Haber Sitesi Türkiye Tasarım
Rogg&Nok Haber- Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Ve kaynak gösterilmeden Alıntı Yapılamaz. Yayınlanan Tüm Haber Ve Açıklamalar İlk Kaynaktan Ulaştırılan Açıklamalardır. Sitemiz Bu Açıklamalara Ekleme Veya Müdahelede Bulunmadan Yayınlar. Yorum,Makale, Sizden Gelenler Bölümündeki Yazılardan Yazanlar Sorumludur. Harici Bilgiler Ayrı Bir Sayfada Açılır. Rogg&Nok Haber Bu Linkler Ve İçeriklerinden Sorumlu Değildir.Her Türlü Haber Ve İletişim İçin roggnok@gmail.com Adresini kullanabilirsiniz. Sitemizden Daha İyi Yararlanabilmek için Gizlilik İlekeleri Ve Yayın Prensiplerimzi Okuyunuz. Ekonomik Veriler Bilgilendirme Amaclidir.Kullanimindan Dogacak Sorunlardan Sitemiz Sorumlu Degildir.